Zrównoważony rozwój wymaga finansowania. Banki coraz chętniej oferują „zielone produkty”. Wynika to między innymi z konkurencji o zrównoważone działania. Instytucje finansowe są bowiem zobligowane szeregiem przepisów do ujawniania informacji o udziale „zielonych” finansowań o charakterze zgodnym z Taksonomią. W związku z wciąż kształtującymi się standardami rynkowymi oraz nadal stosunkowo małą liczbą produktów, pojawia się ryzyko nadużywania pojęć wskazujących na to, że dane finansowanie jest zrównoważone. Banki mogą wprowadzać w błąd lub podawać fałszywe informacje, które mają wpływ na związane z oferowanymi produktami decyzje konsumentów. Mówiąc wprost, greenwashing – czyli ekościema – nie omija banków.

Greenwashing bankowy – definicja

By trochę uporządkować rozumienie pojęcia greenwashingu w sektorze finansowym, europejskie organy nadzoru bankowego, tj. EBA, EIOPA i ESMA, opublikowały raporty poświęcone postępom w zwalczaniu tego zjawiska.

Raport zawiera uspójnioną definicję w sektorze bankowym. EBA w raporcie wskazuje:

Europejskie Urzędy Nadzoru rozumieją greenwashing jako praktykę, w ramach której oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, deklaracje, działania lub komunikaty nie odzwierciedlają jasno i rzetelnie ich podłoża, profilu zrównoważonego rozwoju podmiotu, produktu finansowego lub usług finansowych. Ta praktyka może wprowadzać w błąd konsumentów, inwestorów lub innych uczestników rynku.

Jako praktyki powiązane z greenwashingiem wskazano zarówno nieuprawnione oznakowywanie produktów (jako zrównoważonych) czy prowadzenie działań marketingowych, jak i celowe wybiórcze przedstawianie informacji dla klientów czy inwestorów – pomijanie tematów wskazujących na nieekologiczny charakter działań.

Zagrożenia greenwashingu dla sektora bankowego

Raport EBA wskazuje także, jakie niebezpieczeństwa związane z greenwashingiem czyhają na przedsiębiorstwa finansowe. Są to między innymi ryzyko płynności, operacyjne oraz reputacyjne. Każde z nich może zagrozić kondycji banku i EBA w swoich materiałach przedstawia różne poziomy tych ryzyk. Dla reputacji banku może wiązać się z odpływem inwestorów i klientów. W zakresie odpowiedzialności prawnej wprowadzanie w błąd, poprzez nieprawdziwe oznakowanie produktów czy pomijanie istotnych informacji, może prowadzić do odpowiedzialności prawnej i związanych z nią pozwów.

Dobre praktyki przeciwdziałania greenwashingowi bankowemu

Raport sporządzony przez EBA zawiera przegląd regulacji w zakresie zapobiegania greenwashingowi, a także kształtujące się standardy rynkowe. Podkreślone jest dynamiczne otoczenie prawne. Przepisy unijne przeciwdziałające tych praktyk w sektorze bankowym koncentrują się na uczciwej komunikacji – przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID II), jak i transparentnym przedstawianiu informacji o finansowaniach – pakiet przepisów związanych ze zrównoważonymi finansami (sustainable finance package), obejmującym m.in. wielokrotnie opisywaną w „Wodnych Sprawach” Taksonomię UE.

Jako wyzwania EBA w swoim raporcie wskazuje m.in. brak rzetelnych danych w zakresie środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG) oraz powiązaną z tym kwestię niepewności w zakresie benchmarków, standardów i kryteriów zgodności. Z problemem porównywalności i wiarygodności w zakresie ESG boryka się cały sektor bankowy.

Publikacja raportu EBA to kolejny krok w drodze do ograniczania zjawiska bankowego greenwashingu. Wiele się już dzieje, ale też wiele jeszcze musi się zmienić, by przestało być obecne na rynku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover