Decyzja środowiskowa dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce już wydana

pierwszej elektrowni jądrowej

Pod koniec zeszłego roku pisaliśmy o tym, na jakim etapie jest proces pozyskiwania decyzji środowiskowej dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dziś znamy już jej treść.

W dniu 21 września 2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. Informację tę przekazała szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa. Podkreśliła, że to ważny moment w realizacji inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Całość decyzji środowiskowej, wraz z dołączonymi materiałami, liczy 558 stron.

„Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.126, w sprawie poinformowania stron postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, planowanego do realizacji w wariancie 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1A”.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Ministrów, prace budowlane ruszą w 2026 r. Pierwszy blok energetyczny pierwszej elektrowni jądrowej, o mocy w przedziale 1-1,6 GW, ma zostać uruchomiony w 2033 r. Następne bloki mają być dodawane co 2-3 lata. Całkowita moc planowana jest na 6 do 9 GWe, a technologia będzie oparta na sprawdzonych reaktorach jądrowych trzeciej generacji (III+).

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce – kluczowe wnioski

Decyzja dotycząca budowy elektrowni atomowej w Polsce została poddana gruntownej analizie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów związanych z wpływem takiej inwestycji na środowisko, GDOŚ doszedł do kilku kluczowych wniosków.

Przede wszystkim, jeśli podczas realizacji i eksploatacji elektrowni atomowej zostaną zachowane wszystkie zalecenia i rozwiązania techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, wskazane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, to nie będą one miały znaczącego negatywnego wpływu na otoczenie. Oznacza to, że zastosowanie odpowiednich technologii i praktyk może skutecznie zminimalizować potencjalne ryzyko dla przyrody.

Co więcej, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary chronione w ramach sieci Natura 2000. To ważne, ponieważ obszary te są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności w Europie. GDOŚ podkreślił również, że stan siedlisk przyrodniczych, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, nie ulegnie pogorszeniu w wyniku budowy elektrowni. To samo dotyczy integralności obszarów Natura 2000 oraz ich powiązań z innymi obszarami chronionymi. Generalna Dyrekcja podkreśliła również, że elektrownia jądrowa w Polsce nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe, jak również na wody Morza Bałtyckiego.

Zakres monitoringu według decyzji

W decyzji środowiskowej narzucony został obowiązek monitoringu zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Obejmuje on fazę realizacji i eksploatacji, kiedy to kontroli powinny podlegać elementy biologiczne, fizykochemiczne i chemiczne stanu jednolitych części wód powierzchniowych, na które przedsięwzięcie może oddziaływać́. Monitoring ma być prowadzony zgodnie z aktualną metodyką GIOŚ i obejmować powinien po dwa ppk na Kanale Biebrowskim oraz na rzece Chełst. W sposób ciągły monitorowane powinny być też warunki hydrologiczne panujące w Kanale Biebrowskim.

Dodatkowo, na etapie realizacji i eksploatacji, należy prowadzić́ monitoring wód morskich akwenu Wschodniego Basenu Gotlandzkiego oraz jednolitej części wód powierzchniowych przybrzeżnych: Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego PLCW20001WB2.

W przypadku wód podziemnych należy kontrolować sieci piezometrów zbierających informacje z głównego użytkowego poziomu wodonośnego w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Natomiast w fazie realizacji, raz na kwartał, konieczne będzie sprawdzanie ilościowego stanu wód podziemnych, a w fazie eksploatacji – ich stanu jakościowego, z uwzględnieniem elementów fizykochemicznych oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Więcej o tym, jak ważna dla elektrowni jądrowej jest woda i czy jej brak mógłby wpłynąć na cały system, pisaliśmy w artykule: „Elektrownia jądrowa. Czy dostęp do wody ma znaczenie?”. Dzięki niemu dowiesz się, dlaczego ten zasób jest tak cenny i jakie konsekwencje niesie ze sobą jego niedobór.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover