ESAP zatwierdzony – ważny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki

ESAP

W dniu 9 listopada br. Parlament Europejski (PE) w pierwszym czytaniu przyjął rozporządzenie ustanawiające Europejski Pojedynczy Punkt Dostępu (ESAP). Ta nowa inicjatywa, zmierzająca do zwiększenia transparentności w sektorze biznesu i finansów, wejdzie w życie w 2027 r. W ciągu kolejnych czterech lat mamy dowiedzieć się, jakie dokładnie informacje dostarczać będzie nowy system.

Co to jest ESAP?

Celem ESAP jest stworzenie scentralizowanego, digitalnego punktu dostępu do finansowych i niefinansowych informacji, które firmy zarejestrowane w Unii Europejskiej są zobowiązane publikować. Chodzi m.in. o raportowanie w ramach dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) przyjętej przez PE w 2021 r. oraz wprowadzone w 2023 r. Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się na poziomie unijnym oraz państwowym i nie przewiduje nakładania żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych na przedstawicieli biznesu. Ideą jest, aby jedna zintegrowana aplikacja automatycznie gromadziła dane pozyskiwane obecnie w ramach różnych systemów. Dostęp do nich powinien być darmowy i niedyskryminacyjny.

Podstawowe zasady działania

Interfejs ESAP ma być przyjazny dla użytkowników i dostępny we wszystkich krajowych językach UE. W ramach serwisu działać będzie przeglądarka informacji, w której kryteria wyszukiwania powinny odpowiadać potrzebom indywidualnych inwestorów. Ponadto serwis ma oferować możliwość tłumaczenia poszczególnych dokumentów oraz pobierania i zapisywania ich, nawet w bardzo dużych ilościach. Przewiduje się również opcję powiadamiania użytkowników (na życzenie) o zmianach wprowadzanych w ramach danej jednostki czy typu informacji.

Odpowiedzialność za wdrożenie i zarządzanie systemem ESAP spadnie na barki Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który zajmie się również aspektami bezpieczeństwa danych i ochroną przed ewentualnymi cyberatakami. Specjalnie powołane organy nadzorcze odpowiedzialne będą za wdrażanie technicznych standardów, które zagwarantują użyteczność i porównywalność gromadzonych informacji.

Propozycję stworzenia ESAP wysunęła w listopadzie 2021 r. Komisja Europejska. Po serii rozmów udało się wypracować obecny kształt rozporządzenia, który realizuje postanowienia planu działań Unii Rynków Kapitałowych (CMU) dla obywateli i przedsiębiorstw przyjętego w 2020 r. oraz strategii dotyczącej finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej z 2021 r. Przypomnijmy, że cele planu działań CMU obejmują:

  • wsparcie zielonej, digitalnej, integracyjnej i prężnej odnowy gospodarczej poprzez zwiększenie dostępu do finansowania dla firm europejskich;
  • uczynienie UE jeszcze bezpieczniejszym miejscem do inwestowania i oszczędzania w długim okresie czasu;
  • łączenie krajowych rynków kapitałowych w jeden zintegrowany rynek.

ESAP ma być podstawowym narzędziem służącym realizacji powyższego planu.

Spodziewane korzyści związane z ESAP

Inicjatywa ESAP zakłada, że łatwy i ustrukturyzowany dostęp do informacji jest kluczowy dla decydentów, inwestorów, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych interesariuszy związanych z życiem gospodarczym i społecznym. Zwiększenie dostępu do publicznych informacji ma również wesprzeć sektor małych i średnich przedsiębiorstw i poprawić transfer innowacji.

Unia Europejska planuje wesprzeć postępującą digitalizację sektora finansowego, jednocześnie promując zrównoważone finanse, co z kolei otworzy drogę dla zielonej transformacji. Inwestorzy muszą mieć dostęp do danych na temat stosunku konkretnych firm do strategii zrównoważonego rozwoju – tylko w ten sposób będą mogli podejmować racjonalne decyzje kapitałowe. Jednocześnie EMAS pozwoli wzmocnić społeczny nadzór nad firmami, dając szerokiemu społeczeństwu oraz organizacjom pozarządowym łatwy i kompleksowy wgląd w szczegóły finansowych i środowiskowych działań poszczególnych podmiotów. To ważny krok w kierunku ograniczania greenwashingu.

Oprócz obowiązkowych informacji, które poszczególne jednostki prawne zobowiązane są ujawniać, ESAP umożliwi również publikację danych dobrowolnych. Ta inicjatywa ma wspierać zwłaszcza średnie, małe i mikrofirmy, którym pełna transparentność może pomóc w znalezieniu inwestorów. Sam fakt, że wszystkie informacje będą zbiorczo i automatycznie gromadzone w formie cyfrowej zmniejszy również administracyjny balast związany z obowiązkiem publikacji dokumentów i zestawów danych. Z ESAP skorzystają również jednostki badawcze i akademickie, które aktywnie monitorują trendy rynkowe, przygotowują analizy i opracowania wspierające strategiczne decyzje na poziomie krajowym i unijnym.

Kolejne kroki w kierunku ESAP

Przyjęte przez PE rozporządzenie musi zostać jeszcze zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej. Powinno to nastąpić w ciągu kilku następnych tygodni, aby nowe prawo mogło zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE do końca 2023 r. Przed wdrożeniem ESAP państwa członkowskie oraz ESMA otrzymają 12 miesięcy na przygotowanie niezbędnej infrastruktury IT. W latach 2027-2030 ESAP ma być stopniowo rozszerzany, tak aby uwzględniał wymagania z ponad trzydziestu unijnych aktów prawnych, w tym m.in. rozporządzenia PRIIP w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje czy rozporządzenia o prospekcie emisyjnym. Docelowo Europejski Pojedynczy Punkt Dostępu ma dostarczać szerokiemu społeczeństwu wszystkich kluczowych danych w zakresie usług finansowych, rynków kapitałowych oraz zrównoważonego rozwoju.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover