ESRS przyjęte po konsultacjach społecznych przez KE

wodne sprawy

ESRS, czyli Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania zostały przyjęte przez Komisję Europejską po trwających na przełomie czerwca i lipca konsultacjach społecznych. Oznacza to, że jesteśmy na ostatniej prostej przed ich wdrożeniem. Przyjmowane są w formie rozporządzenia. Nie wymagają transpozycji do prawa krajowego, będą bowiem obowiązywać wprost we wszystkich krajach członkowskich. Teraz KE rozpoczyna trwający 2 miesiące okres kontroli aktu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Czas ten może zostać wydłużony nawet do 4 miesięcy. Co istotne, KE nie może już zmieniać zapisów rozporządzenia wprowadzającego.

ESRS po konsultacjach społecznych KE

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania wielokrotnie podlegały konsultacjom społecznym, czy to prowadzonym przez EFRAG czy przez KE. Ostatnie zbieranie uwag trwało od 9 czerwca do 7 lipca 2023 r. KE podsumowała proces konsultacji na swoich stronach. Do przedstawionego projektu wpłynęły 604 uwagi. Spośród krajów najbardziej aktywnych trzeba wymienić Niemcy (111 uwag), Belgię (101 uwag) oraz Holandię (76 uwag). Z Polski wpłynęło 18 wniosków.

Nie powinno dziwić, że najwięcej do powiedzenia w tej sprawie mieli przedstawiciele przedsiębiorstw (26,7%) oraz organizacji biznesowych (24,2%). To właśnie firmy będą w największym stopniu objęte wymogami wprowadzanymi przez ESRS. Aktywny udział w konsultacjach społecznych brały także podmioty reprezentujące organizacje pozarządowe.

ESRS zostały przyjęte przez KE i co dalej?

Przyjęcie Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania przez KE to dopiero początek. Najprawdopodobniej zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., zgodnie z założeniami dyrektywy CSRD. Równolegle trwają prace EFRAG nad opracowaniem ESRS branżowych. Przyjęte przez KE standardy mają bowiem charakter ogólny i dotyczą wszystkich objętych CSRD przedsiębiorstw. Oznacza to, że pełen pakiet danych do raportowania poznamy dopiero w nadchodzących miesiącach. Wciąż więc, by być zorientowanym w zakresie wymogów ESRS, trzeba na bieżąco śledzić prace KE i EFRAG.