Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Rozpoczynają się nabory wniosków o dofinansowanie

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, iż z początkiem grudnia 2023 r. rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”. Przypominamy, że program ten zatwierdzony przez Komisję Europejską na lata 2021-2027, z budżetem 732 mln euro, ma na celu wspieranie zrównoważonego rybołówstwa, ochronę zasobów morskich, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, realizację Europejskiego Zielonego Ładu, wzmocnienie odporności sektora rybackiego i rozwój niebieskiej gospodarki. Program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” skierowany jest do rybaków, lokalnych grup działania, organizacji rybackich, producentów i instytucji naukowych.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa – rodzaje działań oraz terminy naborów wniosków

1.7 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – utrata miejsca pracy na statku rybackim oraz 1.7 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej – złomowanie albo przekwalifikowanie statku rybackiego – Fundusze Europejskie dla Rybactwa, nabór wniosków od 1 do 29 grudnia 2023 r.

Aby otrzymać pomoc w ramach tych działań, wnioskodawcy muszą spełniać dwa główne kryteria. Po pierwsze, pomoc jest przeznaczona dla armatorów i rybaków, którzy utracili pracę na statku (zezłomowanym lub przekwalifikowanym). Po drugie, wymagane jest udokumentowanie, że pracowali na morzu na takim statku przez co najmniej 90 dni w każdym z dwóch lat poprzedzających złożenie dokumentów.

Armatorom statków, które zostały zezłomowane albo przekwalifikowane lub rybakom, którzy pracowali na takich statkach przez co najmniej 10 lat może zostać udzielone wsparcie finansowe na minimum 60 miesięcy w kwocie do 200 tys. zł. Dla tych z co najmniej 5-letnim stażem pracy pomoc może sięgnąć 100 tys. zł.

2.3 Akwakultura środowiskowa – Fundusze Europejskie dla Rybactwa, nabór wniosków od 4 do 20 grudnia 2023 r.

W ramach działania 2.3 „Akwakultura środowiskowa”, w grupie operacji 2.3.1 „Rekompensaty wodnośrodowiskowe”, można ubiegać się o dofinansowanie na działania wykraczające poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej: stosowanie odpowiednich obsad karpia, terminowe składanie sprawozdań statystycznych o powierzchni i produkcji stawów rybnych, prowadzenie księgi stawowej, posiadanie numeru weterynaryjnego i dokumentu o ukończeniu szkolenia z dobrostanu ryb oraz posiadanie lub ubieganie się o pozwolenie wodnoprawne. Zobowiązania przekraczające standardowe zasady dobrej praktyki rybackiej można realizować przez różne pakiety:

 • Pakiet 1 – podstawowy: roczny przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha i regularne wykaszanie grobli.
 • Pakiet 2 – rozszerzony: produkcja dodatkowych gatunków ryb lub utrzymanie ścieżki edukacyjnej z przystankami.
 • Pakiet 3 – NATURA 2000: dotyczy stawów rybnych znajdujących się na obszarze NATURA 2000.

Można realizować wyłącznie Pakiet 1, Pakiet 1 w połączeniu z Pakietem 2 lub 3, bądź wszystkie trzy jednocześnie.

Pomoc finansowa zostanie przyznana, gdy zobowiązania dotyczące działalności rybackiej będą realizowane w obiektach hodowlanych o powierzchni co najmniej 1 ha, a wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dobrej praktyki rybackiej we wszystkich obszarach hodowli. Wysokość pomocy przyznawanej co roku przez 5 lat zależy od realizowanego pakietu:

 • 75,92 zł/rok/ha dla Pakietu 1;
 • 283,43 zł/rok/ha dla Pakietu 2 (dodatkowe gatunki ryb);
 • 17 942,12 zł/rok dla Pakietu 2 (ścieżka edukacyjna);
 • 183,08 zł/rok/ha dla Pakietu 3 (NATURA 2000).

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu, wysokość pomocy wynikać będzie z sumy kwot przysługujących za każdy z nich.

2.7 Świadomy konsument – Fundusze Europejskie dla Rybactwa, nabór wniosków od 4 do 18 grudnia 2023 r.

W ramach Działania 2.7 „Świadomy konsument” można składać wnioski o dofinansowanie na różnorodne aktywności związane z promocją i rozwojem rynku produktów rybnych oraz zwiększaniem świadomości konsumentów. Te działania obejmują:

 1. organizację kampanii informacyjnej lub promocyjnej o zasięgu krajowym lub międzynarodowym lub udział jako wystawca w krajowych lub zagranicznych branżowych targach i wystawach.
 2. poprawę warunków wprowadzania do obrotu produktów rybnych lub wprowadzanie na rynek nowych produktów rybnych, lub znalezienie nowych odbiorców.
 3. przygotowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o rejestrację danego produktu.
 4. przeprowadzenie procesu certyfikacji lub utrzymanie certyfikatu w zakresie zrównoważonego rybołówstwa lub akwakultury, przetwarzania lub łańcucha dostaw produktów rybnych.
 5. przeprowadzanie badań i analiz w zakresie surowca rybnego wykorzystywanego w procesie przetwórczym, międzynarodowej wymiany handlowej produktami rybnymi, trendów rynkowych, preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybnych.
 6. opracowanie zaleceń i wytycznych dobrej praktyki higieny do stosowania oraz kierunków zmian w zakresie norm handlowych i badawczych stosowanych w odniesieniu do produktów rybnych.
 7. opracowanie założeń systemu identyfikowalności produktów rybnych.
 8. zakup lub modernizację i wdrożenie systemu identyfikowalności produktów rybnych, włączając w to zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Wysokość pomocy w ramach działania 2.7 przyznawana jest w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych:

 • do 100% tych kosztów dla ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
 • do 95% tych kosztów, jednak nie więcej niż 15 mln zł na jedną operację, w przypadku tych mających na celu zwiększenie popytu i konkurencyjności krajowych produktów rybnych na rynku krajowym i międzynarodowym oraz spełniających określone kryteria.

1.10 Gromadzenie danych rybackich – Fundusze Europejskie dla Rybactwa, nabór wniosków od 7 do 21 grudnia 2023 r.

Wsparcie w ramach tego działania przyznawane jest na cele związane z gromadzeniem, analizą, i wykorzystaniem danych dotyczących rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury oraz zarządzaniem tymi danymi, a także na programy badawcze i innowacyjne w tych obszarach.

Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy to:

 1. instytut naukowy wskazany w przepisach wydanych na podstawie ustawy o rybołówstwie morskim,
 2. minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Wsparcie udzielane jest w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów lub finansowania na podstawie stawek jednostkowych.

Wszystkie wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 – na formularzu w nim udostępnionym przez ARiMR.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover