Gospodarka o obiegu zamkniętym – aktualna sytuacja w UE

wodne sprawy

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie, w którym wskazano państwa członkowskie, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym na 2025 r. Cel dotyczy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz składowania odpadów do 2035 r. Plany te zostały określone w ramowej dyrektywie w sprawie odpadów i dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – wnioski ze sprawozdania

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem dziewięć krajów jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów na 2025 r.: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Słowenia i Włochy. W przypadku pozostałych osiemnastu państw członkowskich istnieje ryzyko, że nie osiągną one założonych celów. W przypadku Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwy, Portugalii i Szwecji problem dotyczy odpadów komunalnych, natomiast w przypadku Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Grecji, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier – zarówno odpadów komunalnych, jak i ogólnych odpadów opakowaniowych.

Jak obecnie wygląda gospodarka o obiegu zamkniętym w Unii Europejskiej?

Europejczycy, zgodnie z wyliczeniami, wytwarzają średnio 530 kg odpadów komunalnych na osobę rocznie (z gospodarstw domowych i podobne odpady z przedsiębiorstw). Coraz częściej są one poddawane recyklingowi, a rzadziej składowane. Odpady komunalne to jeden z najtrudniejszych do zagospodarowania rodzajów śmieci. W UE około 50% z nich poddaje się recyklingowi lub kompostowaniu, a 23% składuje. Mimo że w ostatnich latach gospodarka o obiegu zamkniętym nabiera coraz większego znaczenia, można zaobserwować stopniowy, stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych.

W latach 2013 – 2020 ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych wzrosła w całej UE o 15%, osiągając niemal 80 mln ton. Około 64% z nich jest obecnie poddawanych recyklingowi, choć zależy to od materiału, z którego są wykonane. Ponad 75% opakowań papierowych, tekturowych i metalowych jest poddawanych recyklingowi, dla porównania z mniej niż 40% opakowań z tworzyw sztucznych. Stanowi to problem w większości państw UE, a w przypadku wielu z nich istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu dotyczącego recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Zalecania Komisji Europejskiej w zakresie poprawy gospodarki o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe zalecenia dla 18 państw członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć głównych celów w zakresie recyklingu na 2025 r. Zalecenia te obejmują szeroki zakres działań: ograniczenie ilości odpadów nienadających się do recyklingu, zwiększenie selektywnej zbiórki i ponownego użycia, rozwój zdolności przetwarzania odpadów do celów sortowania i recyklingu, poprawa zarządzania, wdrażanie instrumentów ekonomicznych i podnoszenie świadomości.

Komisja Europejska będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu przepisów UE dotyczących odpadów poprzez finansowanie z funduszy unijnych, pomoc techniczną (np. wdrażanie polityki ochrony środowiska, wymianę najlepszych praktyk i promowanie wzajemnego uczenia się). Władze krajowe są jednak odpowiedzialne za zwiększenie działań politycznych i intensyfikację prac w terenie.

Ponadto Komisja Europejska przedstawiła inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i będą wspierać państwa członkowskie w poprawie wyników w gospodarowaniu odpadami i osiąganiu celów. W ramach wsparcia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym zaproponowano wnioski dotyczące nowych rozporządzeń w sprawie przemieszczania odpadów, pakowań i odpadów opakowaniowych oraz w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover