Program wieloletni „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” – do 5 czerwca potrwają konsultacje społeczne

„Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”

W ramach trwającej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 5 czerwca br. można zgłaszać swoje uwagi do projektu Programu Wieloletniego „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”. Konsultacje ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury.

Łączna wartość inwestycji przewidzianych w Programie to 6,29 mld zł

Zgodnie z treścią dokumentu celem działań w nim ujętych jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz uzyskanie korzystnego bilansu wodnego (ochrona przed suszą i retencja wodna). Zakłada się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej oraz budowę zbiorników wodnych. Natomiast wskazane cele szczegółowe do Programu to podniesienie parametrów nawigacyjnych drogi wodnej i usprawnienie lodołamania oraz zwiększenie retencji i produkcji zielonej energii.

Jak podkreślono w projekcie Programu Wieloletniego „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”, z uwagi na ograniczenia finansowe budżetu państwa, do realizacji wytypowano łącznie 20 zadań inwestycyjnych. Wśród nich znalazła się budowa zbiorników wodnych: Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, Kąty-Myscowa na Wisłoce, Kotlarnia na Bierawce, Kamieniec Ząbkowicki na Nysie Kłodzkiej czy zbiornik małej retencji Tkaczewska Góra. Drugi priorytet Programu to odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w różnym kilometrażu.

Wybór zadań do Programu „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”

W Programie czytamy: „Kluczowym kryterium ich włączenia do Programu było uwzględnienie w dokumentach planistycznych i programowych w gospodarce wodnej: aktualizacji PZRP, PPSS lub/i projekcie PPNW. Realizacja zadań ujętych w Programie ma służyć poprawie skuteczności wdrażania działań zaplanowanych w sześcioletnim cyklu planistycznym. Dobór zadań inwestycyjnych do wdrażania w ramach Programu musi być rozpatrywany w kontekście całościowej polityki ochrony przeciwpowodziowej i minimalizacji skutków suszy w Polsce. Koniecznym jest podkreślenie, że równolegle z wdrażaniem Programu, w ramach innych źródeł finansowania, przewiduje się rozpoczęcie działań o innym charakterze, wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych istotnych dla sektora gospodarki wodnej.

Lista zadań inwestycyjnych skupiona została na wsparciu obszarów narażonych na powodzie i susze, czego przejawem są priorytety Programu koncentrujące się wokół zwiększenia retencji w Polsce (poprzez budowę zbiorników mokrych) w ujęciu ogólnokrajowym, ochronie przeciwpowodziowej (poprzez budowę zbiorników suchych) oraz zapewnieniu warunków do prowadzenia lodołamania na newralgicznym odcinku Dolnej Wisły”.

Inwestycje wskazane w projekcie Programu Wieloletniego „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przy czym projekt Programu wskazuje na brak wariantów alternatywnych wobec przedsięwzięć zidentyfikowanych jako potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura2000. Zgodnie z Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczy to sześciu inwestycji. Jak oceniono projekt Programu w prognozie można sprawdzić w załącznikach do obwieszczenia o konsultacjach.

Wykonawcą Programu i jednocześnie inwestorem będą Wody Polskie.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover