InvestEU – kolejne fundusze Unii Europejskiej w Polsce

wodne sprawy

W dniu 20 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Komisją Europejską w sprawie gwarancji InvestEU o wartości 242 mln euro. To mechanizm bezpośredniego wsparcia inwestorów w zakresie finansowania przedsięwzięć. BGK będzie udzielał w ramach instrumentu InvestEU kredytów inwestycyjnych objętych w 50% gwarancjami bankowymi. Kredyt może zostać udzielony do wartości połowy kosztów całej inwestycji. To, wraz z gwarancją, jest znacznym ułatwieniem w przeprowadzeniu działań.

Umowa uruchamia nowe fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej objęte podpisaną w kwietniu umową dotyczą dwóch rodzajów przedsięwzięć: zrównoważonej infrastruktury oraz badań, innowacji i cyfryzacji. Porozumienie między BGK a KE odblokowuje łącznie kwotę 484 mln euro. Należy więc wkrótce spodziewać się krajowych projektów finansowanych z tych środków.

InvestEU – program dla nowoczesnych i zrównoważonych inwestycji

Program InvestEU to mechanizm finansowy będący częścią Next Generation EU, który wspierać ma innowacyjne inwestycje. Służy realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Przewiduje się, że te fundusze będą długofalowym wsparciem dla przedsiębiorców. Jednym z kluczowych elementów programu jest powiązanie go z Taksonomią UE poprzez podkreślanie zrównoważonego charakteru projektów. Budżet programu dla całej Unii to 26 mld euro. Więcej informacji o mechanizmie InvestEU można znaleźć na stronie internetowej programu.