Klęski żywiołowe wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami – badanie UNDRR

Klęski żywiołowe

Ekstremalne zjawiska naturalne, którymi są klęski żywiołowe, stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich społeczności, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na te wyzwania, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Redukcji Ryzyka Katastrof (UNDRR) przeprowadziło w 2023 r. globalne badanie. Opublikowany ostatnio raport stanowi kluczowe źródło wiedzy o tym, jak 16 proc. światowej populacji radzi sobie z dotykającymi ich bezpośrednio efektami katastrof naturalnych oraz zmianą klimatu. W kontekście rosnącej częstotliwości i intensywności tych zjawisk, badanie podkreśla konieczność uwzględnienia ich perspektywy w tworzeniu bardziej skutecznych strategii zarządzania ryzykiem. Osoby z niepełnosprawnościami, przez lata marginalizowane w procesach decyzyjnych, teraz zyskują głos, który może przyczynić się do lepszego planowania i reagowania na globalne wyzwania w obliczu zmiany klimatu.

Globalne badanie UNDRR

Globalne badanie UNDRR to przedsięwzięcie mające na celu zrozumienie, jak radzą sobie z wyzwaniami związanymi z katastrofami naturalnymi osoby z niepełnosprawnościami na całym świecie. Badanie realizowane w okresie od stycznia do marca 2023 r. objęło szeroki zakres kwestii, dotykając problematyki zarządzania ryzykiem katastrof.

Zakres i metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w 132 krajach, co stanowi znaczące pokrycie geograficzne i kulturowe i świadczy o jego globalnym zasięgu i znaczeniu. W sumie zgromadzono 6342 odpowiedzi, co jest zauważalnym wzrostem w porównaniu do 5717 uzyskanych w poprzednim badaniu, sprzed dziesięciu lat. Metodologia obejmowała zarówno ilościowe, jak i jakościowe techniki zbierania danych, w tym ankiety online i wywiady indywidualne. To połączenie metod pozwoliło na uzyskanie głębokiego wglądu w doświadczenia, potrzeby i wyzwania osób z niepełnosprawnościami w kontekście katastrof naturalnych.

Główne obszary zainteresowania

Badanie skupiało się na kilku kluczowych obszarach:

  • przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do katastrof – w badaniu sprawdzano stopień przygotowania na potencjalne katastrofy, w tym osobiste plany i świadomość istniejących procedur ewakuacyjnych;
  • dostępność i skuteczność informacji o ryzyku – analizowano, czy informacje o ryzyku katastrof i ostrzeżenia są dostępne i zrozumiałe dla osób z niepełnosprawnościami;
  • świadomość planów zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych (DRR) – badanie oceniało, w jakim stopniu osoby z niepełnosprawnościami są świadome planów zarządzania ryzykiem katastrof na poziomie krajowym i lokalnym;
  • udział w procesach decyzyjnych – zbierano dane na temat uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w procesach decyzyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem katastrof.

Cel i znaczenie badania

Celem badania było nie tylko zebranie danych, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami w obliczu katastrof naturalnych. Wyniki mają na celu informowanie osób odpowiedzialnych za polityki i strategie na poziomie globalnym i lokalnym, aby lepiej odpowiadały na potrzeby tej grupy w sytuacjach kryzysowych. Badanie to stanowi ważny krok w kierunku tworzenia bardziej skutecznych systemów zarządzania ryzykiem katastrof, które uwzględniają potrzeby wszystkich członków naszego społeczeństwa.

Klęski żywiołowe – jak można pomóc osobom z niepełnosprawnościami?

Aby skutecznie włączyć osoby z niepełnosprawnościami w zarządzanie ryzykiem katastrof, niezbędne są konkretne działania. Po pierwsze, rządy powinny opracować polityki, które pozwalają aktywnie uczestniczyć w planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących katastrof bez względu na poziom sprawności. Kluczowe jest również zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania w DRR, aby infrastruktura była dostępna i odporna, uwzględniając potrzeby wszystkich użytkowników. Równie ważne jest podnoszenie świadomości i budowanie zdolności wśród osób z niepełnosprawnościami, co zwiększa ich odporność i przygotowanie. Edukacja i rozwój umiejętności są kluczowe dla efektywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Współpraca między interesariuszami, w tym władzami, organizacjami pozarządowymi i samymi osobami z niepełnosprawnościami, jest niezbędna do opracowania włączających strategii zarządzania katastrofami. Ostatnia rekomendacja dotyczy uwzględnienia różnorodnych potrzeb i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami w politykach DRR. Tylko poprzez holistyczne i włączające podejście można skutecznie zarządzać ryzykiem, odpowiadając na potrzeby wszystkich członków społeczności.

Klęski żywiołowe – pilna potrzeba działania

Klęski żywiołowe, takie jak powodzie, huragany i trzęsienia ziemi, niosą szczególnie dotkliwe skutki dla osób z niepełnosprawnościami. Brak dostępu do informacji, ograniczone możliwości ewakuacji i niedostateczne plany zarządzania kryzysowego często stawiają ich w sytuacji większego ryzyka. Mimo upływu dekady od poprzedniego badania, postęp w zakresie włączania ich w działania związane z zarządzaniem ryzykiem katastrof nadal jest ograniczony. Badanie wykazało brak znaczących różnic w postępach dokonanych w różnych regionach świata. To podkreśla globalny charakter problemu. Postęp wiąże się z koniecznością podjęcia zobowiązania do stworzenia świata, w którym każdy, niezależnie od zdolności i możliwości, jest przygotowany i chroniony przed możliwymi katastrofami.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover