Komisja Europejska proponuje uproszczenia dla rolników

Komisja Europejska, w obliczu narastającego niezadowolenia środowiska rolniczego i mając na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych rolników w UE, przygotowała wniosek ustawodawczy, dotyczący przeglądu niektórych przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz zapowiedziała wycofanie projektu przepisów ograniczających stosowanie środków ochrony roślin. Zmiany te, zgodnie z oczekiwaniami rolników, usuwają i znacznie upraszczają części składowe Zielonego Ładu, które w ostatnim czasie były jednym z głównych powodów protestów.