K
O
N
K
U
R
S
 
F
O
T
O
G
R
A
F
I
C
Z
N
Y

Rzeka

Rzeka

– nauka płynąca z natury

„Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem, rzeki! Wy jesteście i miód i miłość i śmierć i taniec” – tak pisał Czesław Miłosz w jednym ze swoich wierszy. Rzeki przez wiele pokoleń funkcjonowały własnym, naturalnym rytmem – wzbierając, rozlewając się, dając schronienie i źródło życia niezliczonym gatunkom roślin i zwierząt, będąc ostojami bioróżnorodności. Niestety nieumiejętne gospodarowanie wodą i zabieranie rzekom ich terenów spowodowało, że stają się one także zagrożeniem dla ludzi w przypadku powodzi, a ich koryta często wysychają lub całkiem zanikają.

Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno być priorytetem. Nasza świadomość na temat ochrony rzek powinna stale wzrastać. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek, niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce. Dzięki obrazom w formie zdjęć lub rysunków chcemy pokazać, jak wiele można stracić, ale także jak wiele niezmienionych presją człowieka odcinków rzek można jeszcze ochronić.

Jury konkursu

Patryk Bieganski scaled

Patryk Biegański
Fotograf

Zafascynowany pięknem natury oraz architekturą, od wielu lat podróżuje po wyjątkowych miejscach i fotografuje ich niezwykłość.
Uwielbia chodzić górskimi szlakami, spacerować wzdłuż morskich wybrzeży, wędrować piachem pustyń, błądzić w labiryntach miast oraz przyglądać się sielskiemu pejzażowi wsi.
Swoimi doświadczeniami i warsztatem dzieli się podczas wypraw fotograficznych i prelekcji podróżniczych. Jego prace wyróżniane i nagradzane są w międzynarodowych konkursach oraz na łamach czołowych portali fotograficznych i podróżniczych.
Współpracuje m.in. z Narodową Organizacją Turystyczną Szwajcarii, miastem Wilno oraz producentem sprzętu Sigma Polska, ambasador marek Marumi i Vanguard.

Urszula Sadowska

Urszula Sadowska-Maksym
ekspert ds. ochrony przed powodzią, Dyrektor Wykonawczy, DHI Polska

Absolwentka dwóch kierunków: ochrona środowiska i biologia. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów związanych z gospodarką wodną i morską. Przez trzy lata pracowała w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Współrealizowała projekty na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą powodziową oraz była zaangażowana w działalność centrów operacyjnych. Pełniła kluczową rolę w inicjatywach dotyczących zagadnień przeciwpowodziowych. Z punkt widzenia eksperta wspierała analizy dotyczące retencji w zlewniach Wkry i Pilicy oraz plan przeciwdziałania niedoborom wody.
Prywatnie także interesuje się kwestiami ochrony przyrody, ochrony morza i zmiany klimatu, spędzając każdą wolną chwilę na łonie przyrody, zwłaszcza na ukochanych Mazurach, skąd pochodzi. Poza tym lubi sport, szczególnie siatkówkę i kocha zwierzęta – jest szczęśliwą posiadaczką dwóch kotów.

Joanna Sarapata scaled e1677775814987

Joanna Sarapata
Malarka

Jest absolwentką paryskiej L’ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts.
Do archiwum szkoły przyjęto aż jedenaście jej prac. Poza malarstwem zajmowała się scenografią i plakatem. W 1986 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie na plakat, organizowanym przez elitarną Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu. Swoje prace wystawia od 1987 r., m.in. we Francji, gdzie przez blisko dwadzieścia lat mieszkała i tworzyła, w Hiszpanii, w której żyła kolejne osiem lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii. Od 1998 r. dzieła Joanny Sarapaty można oglądać również w Polsce. Od lat domeną twórczości artystki pozostaje akt kobiecy, w tym próba uchwycenia zagadki i tajemnicy kobiecej natury. Najczęściej przedstawia kobiety silne i niezależne, a zarazem niezwykle wrażliwe. Jak piszą krytycy, twórczość artystki stanowi subiektywny przewodnik po kobiecej naturze, przedstawia jej złożoność i nieobliczalność. Artystka podkreśla, że maluje emocjami. W pracach odnajdziemy namiętności, marzenia, ale także wahania, smutki i niepokoje. Jej zdaniem kobieta, aby być piękna, musi być przede wszystkim kobieca. Jako źródło inspiracji wskazuje atmosferę europejskich miast, kino, muzykę oraz książki. Prace powstają zwykle na płótnie bądź kartonie. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu technik mieszanych – akwarela, tusz, pędzel lub piórko – jej obrazy są lekkie, ulotne. Cechą charakterystyczną prac Artystki jest portretowanie kobiet bez oczu, z których instynktownie próbujemy odczytać emocje. U Joanny Sarapaty to właśnie ciało, jego ułożenie, poza i gest wyrażają kobiece nastroje, ukryte pragnienia i rozterki.

Agnieszka Hobot 1

Agnieszka Hobot
Redaktorka naczelna Wodnych Spraw

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który ukończyła ze specjalizacją gospodarka wodna. Zawód to jej pasja, a pasja to jej zawód. Pracowała w wielu miejscach – od administracji po korporację – ale nawet na chwilę nie porzuciła tematu wody. Kierowała największymi w kraju projektami związanymi z planowaniem w tym sektorze. Ponad dwadzieścia lat czynnie uczestniczy w pracach, seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z problematyką wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, autorka wielu publikacji i opracowań w tym zakresie. Obserwatorka życia, entuzjastka psychologii pozytywnej. Od wielu lat działa w konsultingu i doradztwie, a od 2012 roku jest prezeską Pectore-Eco. Podczas pandemii zorientowała się, że brakuje wiarygodnego źródła informacji o wodzie i gospodarowaniu nią – nie trudnego czasopisma branżowego, a takiego, które przekaże Czytelnikom tematyczne zagadnienia w przystępny sposób. Tak powstały „Wodne Sprawy” – czasopismo, którego jest redaktorką naczelną. Pomysłodawczyni konkursu.

Jury konkursu

Patryk Bieganski scaled

Patryk Biegański
Fotograf

Zafascynowany pięknem natury oraz architekturą, od wielu lat podróżuje po wyjątkowych miejscach i fotografuje ich niezwykłość.
Uwielbia chodzić górskimi szlakami, spacerować wzdłuż morskich wybrzeży, wędrować piachem pustyń, błądzić w labiryntach miast oraz przyglądać się sielskiemu pejzażowi wsi.
Swoimi doświadczeniami i warsztatem dzieli się podczas wypraw fotograficznych i prelekcji podróżniczych. Jego prace wyróżniane i nagradzane są w międzynarodowych konkursach oraz na łamach czołowych portali fotograficznych i podróżniczych.
Współpracuje m.in. z Narodową Organizacją Turystyczną Szwajcarii, miastem Wilno oraz producentem sprzętu Sigma Polska, ambasador marek Marumi i Vanguard.

Urszula Sadowska

Urszula Sadowska-Maksym
ekspert ds. ochrony przed powodzią, Dyrektor Wykonawczy, DHI Polska

Absolwentka dwóch kierunków: ochrona środowiska i biologia. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów związanych z gospodarką wodną i morską. Przez trzy lata pracowała w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Współrealizowała projekty na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą powodziową oraz była zaangażowana w działalność centrów operacyjnych. Pełniła kluczową rolę w inicjatywach dotyczących zagadnień przeciwpowodziowych. Z punkt widzenia eksperta wspierała analizy retencyjności w zlewniach Wkry i Pilicy oraz plan przeciwdziałania niedoborom wody.
Prywatnie także interesuje się kwestiami ochrony przyrody, ochrony morza i zmiany klimatu, spędzając każdą wolną chwilę na łonie przyrody, zwłaszcza na ukochanych Mazurach, skąd pochodzi. Poza tym lubi sport, szczególnie siatkówkę i kocha zwierzęta – jest szczęśliwą posiadaczką dwóch kotów.

Joanna Sarapata scaled e1677775814987

Joanna Sarapata
Malarka

Jest absolwentką paryskiej L’ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts.
Do archiwum szkoły przyjęto aż jedenaście jej prac. Poza malarstwem zajmowała się scenografią i plakatem. W 1986 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie na plakat, organizowanym przez elitarną Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu. Swoje prace wystawia od 1987 r., m.in. we Francji, gdzie przez blisko dwadzieścia lat mieszkała i tworzyła, w Hiszpanii, w której żyła kolejne osiem lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii. Od 1998 r. dzieła Joanny Sarapaty można oglądać również w Polsce. Od lat domeną twórczości artystki pozostaje akt kobiecy, w tym próba uchwycenia zagadki i tajemnicy kobiecej natury. Najczęściej przedstawia kobiety silne i niezależne, a zarazem niezwykle wrażliwe. Jak piszą krytycy, twórczość artystki stanowi subiektywny przewodnik po kobiecej naturze, przedstawia jej złożoność i nieobliczalność. Artystka podkreśla, że maluje emocjami. W pracach odnajdziemy namiętności, marzenia, ale także wahania, smutki i niepokoje. Jej zdaniem kobieta, aby być piękna, musi być przede wszystkim kobieca. Jako źródło inspiracji wskazuje atmosferę europejskich miast, kino, muzykę oraz książki. Prace powstają zwykle na płótnie bądź kartonie. Dzięki umiejętnemu zastosowaniu technik mieszanych – akwarela, tusz, pędzel lub piórko – jej obrazy są lekkie, ulotne. Cechą charakterystyczną prac Artystki jest portretowanie kobiet bez oczu, z których instynktownie próbujemy odczytać emocje. U Joanny Sarapaty to właśnie ciało, jego ułożenie, poza i gest wyrażają kobiece nastroje, ukryte pragnienia i rozterki.

Agnieszka Hobot 1

Agnieszka Hobot
Redaktorka naczelna Wodnych Spraw

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który ukończyła ze specjalizacją gospodarka wodna. Zawód to jej pasja, a pasja to jej zawód. Pracowała w wielu miejscach – od administracji po korporację – ale nawet na chwilę nie porzuciła tematu wody. Kierowała największymi w kraju projektami związanymi z planowaniem w tym sektorze. Ponad dwadzieścia lat czynnie uczestniczy w pracach, seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z problematyką wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, autorka wielu publikacji i opracowań w tym zakresie. Obserwatorka życia, entuzjastka psychologii pozytywnej. Od wielu lat działa w konsultingu i doradztwie, a od 2012 roku jest prezeską Pectore-Eco. Podczas pandemii zorientowała się, że brakuje wiarygodnego źródła informacji o wodzie i gospodarowaniu nią – nie trudnego czasopisma branżowego, a takiego, które przekaże Czytelnikom tematyczne zagadnienia w przystępny sposób. Tak powstały „Wodne Sprawy” – czasopismo, którego jest redaktorką naczelną. Pomysłodawczyni konkursu.

Weź udział

Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości w zakresie ochrony rzek, zwrócenie uwagi na bioróżnorodność ekosystemów rzecznych, a także wskazanie potrzeby właściwego zagospodarowywania terenów narażonych na zjawisko powodzi.
I edycję Konkursu ogłosiliśmy w dwóch kategoriach:

  • Fotografia – konkurs skierowany do wszystkich osób pełnoletnich,
  • Rysunek – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 4-6).

Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić w odpowiedniej formie (fotografii/rysunku) naturalne odcinki polskich rzek, łęgów, obszarów mokradłowych, które w naturalny sposób retencjonują wodę. Prace konkursową należy wysłać do 12 maja br. poprzez poniższy formularz online. Dołączyć należy podpisane zgody i oświadczenia – załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest 26 maja br.

Kliknij lub przeciągnij plik do tego obszaru, aby go przesłać.
Dotyczy osób niepełnoletnich - wzór zgody do pobrania na stronie.
Kliknij lub przeciągnij plik do tego obszaru, aby go przesłać.
Dotyczy osób pełnoletnich - wzór zgody do pobrania na stronie.
Kliknij lub przeciągnij plik do tego obszaru, aby go przesłać.

Do pobrania:

Sponsor Konkursu

DHI Logo Pos jpg