KONTAKT

Redaktorka naczelna: [email protected]  

Zastępczyni redaktorki naczelnej: [email protected]

Szefowa działu nauka: [email protected]

Pozostali redaktorzy: [email protected]

Media, marketing: [email protected]

Pisemnie na adres:
“Wodne Sprawy”
ul. Zwycięstwa 14 lok. 84
44-100 Gliwice