Można wnioskować o środki w ramach PROW 2014 – 2020 i PS WPR 2023 – 2027

wapnowanie

O jakie wsparcie, w ramach PROW 2014 – 2020, można ubiegać się w 2023 roku?

W 2023 r., w ramach kończącego się Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020), planowane są m. in. nabory wniosków o wsparcie na:

 • nowy instrument PROW 2014 – 2020 pod nazwą „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniem powodzi i suszy w zlewniach rolniczych – termin naboru zostanie ogłoszony na stronach internetowych samorządów województw.
 • działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – rolnictwo ekologiczne, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) – do 30 czerwca 2023 r. (wniosek może zostać złożony do 25 lipca 2023 r., przy czym za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 lipca 2023 r., płatność będzie zmniejszana o 1% należnej kwoty).
 • zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa – termin naboru do 30 czerwca 2023 r.
 • inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – dotyczy operacji pozwalających gospodarstwom rolnym (utrzymującym zwierzęta w liczbie poniżej 210 DJP) na dostosowanie się do wymogów określonych w programie azotanowym w zakresie powierzchni/pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych, a także na doposażenie gospodarstw w sprzęt do aplikowania nawozów naturalnych – termin naboru wrzesień/październik 2023 r.
 • modernizacje gospodarstw rolnych, obszar D – racjonalizacja technologii, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu i zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu – wsparcie dotyczy operacji przyczyniających się do poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego – termin naboru od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r.

O jakie płatności, w ramach PS WPR 2023 – 2027, można ubiegać się w 2023 roku?

Od 15 marca br., w ramach pierwszego naboru, można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z II filara PS WPR 2023 – 2027.

W 2023 r można ubiegać się o dopłaty dotyczące:

 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023 – 2027), w tym: płatność za retencjonowanie wody na obszarach przyrodniczych oraz przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach interwencji 1, 2 lub 5.
 • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014 – 2020), w tym przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach pakietu 4, 5 lub 6.
 • płatności ekologicznych (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023 – 2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych.
 • płatności ekologicznych (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014 – 2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych.
 • pierwszej premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do gruntów z sukcesją naturalną (WPR 2023 – 2027).
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).
 • płatności w ramach interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, płatności za realizację ekoschematów, wsparcie dochodów związanych z hodowlą krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona.
 • płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego, w tym: uzupełniającą płatność podstawową i płatność niezwiązaną do tytoniu.

Pamiętaj o obowiązkach – warunkowość w ramach PS WPR 2023 – 2027

Podstawowym i obowiązkowym elementem płatności bezpośrednich jest warunkowość, w ramach której dużą rolę odgrywają kwestie środowiskowe i klimatyczne. Jest połączeniem dotychczasowych wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności, do których należą:

 • normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska – normy GAEC;
 • podstawowe wymogi w zakresie zarządzania – wymogi SMR.

Otrzymanie pełnego wsparcia zależne jest od przestrzegania przez beneficjentów norm GAEC i wymogów SMR (analogicznie jak według dotychczasowej zasady wzajemnej zgodności). Za ich nieprzestrzeganie kwota płatności może ulec zmniejszeniu o 3%.

GAEC i SMR również dotyczą wody

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR), finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013, PS WPR 2023 – 2027 wskazuje następujące GAEC i SMR związane z wodą:

 • norma GAEC 2: Ochrona torfowisk i terenów podmokłych;
 • norma GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych;
 • nowy SMR 1: Ramowa Dyrektywa Wodna;
 • SMR 2: Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Bardziej szczegółowo o normach GAEC i wymogach SMR napiszemy w kolejnych wydaniach naszej gazety.

Więcej informacji na temat PS WPR 2023 – 2027 oraz możliwości składania wniosków znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover