Nowe komisje sejmowe – negocjacje zakończone, znamy składy

komisje sejmowe

W procesie legislacyjnym, obok obrad w sali plenarnej, kluczową rolę odgrywają także komisje sejmowe i senackie. Są one powoływane po to, aby szczegółowo zajmować się sprawami z określonych obszarów. Kilkutygodniowe negocjacje dotyczące składów osobowych komisji mających pracować w nowej kadencji parlamentu zostały zakończone. We wtorek 21.11.23 r. podjęto uchwałę, na mocy której wybrano członków komisji sejmowych drogą głosowania. Wniosek w sprawie ich wyboru przegłosowano liczbą 273 głosów. Przeciw było 178 posłów, a wstrzymało się 3. 

Komisje sejmowe i senackie – jakie są ich zadania?

Komisje sejmowe i senackie to organy powoływane w celu usprawnienia prac parlamentu w poszczególnych obszarach. Dzięki temu funkcjonowanie Sejmu i Senatu oparte jest na pracy zespołowej i podziale zagadnień według obszarów tematycznych. Obecność na zebraniach komisji parlamentarnych jest obowiązkowa, a za nieusprawiedliwione absencje obowiązuje kara w postaci pomniejszenia uposażenia.

Wyróżnia się tzw. komisje stałe i nadzwyczajne (w tym komisje śledcze). Te pierwsze funkcjonują przez cały okres kadencji sejmu. Z kolei komisje nadzwyczajne powoływane są w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności. Dodatkowo dana komisja może tworzyć podkomisje zajmujące się bardziej szczegółowo poszczególnymi zagadnieniami. Komisje sejmowe i senackie analizują, rozpatrują i opiniują ustawy. Mogą wyrazić swoje poparcie wobec projektów legislacyjnych, wnieść uwagi i poprawki lub wnioskować o odrzucenie projektu. Mogą też domagać się informacji od poszczególnych członków Sejmu w celu ustalenia stanu faktycznego w obrębie danego zagadnienia.

Nowe komisje sejmowe – kto będzie pracował nad sprawami dotyczącymi środowiska?

W nowej kadencji Sejmu powołano 29 komisji stałych, a w Senacie, zgodnie z ostatnią Nowelizacją Regulaminu, zwiększono liczbę komisji z 16 do 20. Według ostatnich ustaleń większości z nich przewodniczyć będą posłowie z koalicji KO-Trzecia Droga-Lewica, co stanowi kość niezgody pomiędzy dwiema stronami sceny politycznej. Szefem sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych został ponownie Marek Suski (PiS), a Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przewodniczyć będzie Urszula Pasławska (PSL, Trzecia Droga). Na czele senackiej Komisji Klimatu i Środowiska stanie Stanisław Gawłowski (KO).

Komisje sejmowe i senackie ds. klimatu i środowiska – zakres działań

Komisje sejmowe najbardziej związane ze sprawami środowiska to: Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei senackie komisje mające wpływ na sprawy środowiska to Komisja Klimatu i Środowiska oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisje sejmowe i senackie – główne obszary działalności w zakresie środowiska

Obraz tego, jak komisje sejmowe i senackie działają w zakresie ochrony środowiska, nakreślić można na podstawie raportów z działalności w poprzedniej kadencji Sejmu (2019-2023). Były to m.in. działania na rzecz ochrony i kształtowania środowiska oraz jego nieodnawialnych zasobów, a także działania w obszarze geologii, leśnictwa i gospodarki leśnej. Komisje zajmowały się też problemami takimi jak negatywny wpływ gatunków obcych na rodzimą przyrodę czy wielkoobszarowe tereny zdegradowane i podejmowały kwestie związane z rewitalizacją Odry czy systemem kaucyjnym. Wprowadzały też zmiany w prawie łowieckim, geologicznym i górniczym oraz wodnym (Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa).

Komisje działające w obszarze rolnictwa, obok zagadnień takich jak uprawy, ogrodnictwo, sadownictwo, rozwój obszarów wiejskich czy hodowla zwierząt i sytuacja socjalno-bytowa ludności, rozpatrywały także zagadnienia ściślej związane z ochroną środowiska, takie jak biogazownie rolnicze czy retencja wodna na obszarach rolniczych. Komisje parlamentarne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu polityki, w tym także w obszarze ochrony klimatu i środowiska.

Każda z nich ma mniej lub bardziej szczegółowo wytyczone główne obszary działania, jednak trudno z wyprzedzeniem określić, czym dokładnie poszczególne komisje będą się zajmować w dłuższej perspektywie – reagują one na bieżąco na to, co dzieje się w Sejmie. Warto też dodać, że komisje mogą ze sobą współpracować, co umożliwia im wspólne rozpatrywanie i omawianie zagadnień, które przekraczają granice jednego obszaru tematycznego.


Źródło zdjęcia: Wikipedia/Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, CC BY-SA 3.0

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover