W TYM NUMERZE

AKTUALNOŚCI

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – działania w zakresie gospodarki wodnej

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka jednym z kolejnych działań realizowanych w ramach KPO będzie gospodarka wodna. Dla inwestycji, które mają wpływ na zwiększanie [...]

Karol Kucharski
Interreg – trwa nabór wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca podmioty zainteresowane udziałem w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 – 2027 do składania wniosków. Najbliższe seminarium dotyczące zasad drugiego naboru wniosków na dofinansowanie [...]

Agnieszka Hobot
Analiza ryzyka do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciele ujęć wody, dla których, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, nie ustanowiono strefy ochronnej, obejmującej teren [...]

Zespół redakcyjny
Prace nad przyjęciem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody są już na ukończeniu

Ministerstwo Infrastruktury jest na ostatniej prostej przed przyjęciem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, w skrócie PPNW. [...]

Czytaj więcej Marta Saracyn
Kąpieliska do końca roku!

Organizator kąpieliska do 31 grudnia 2022 r. powinien przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek [...]

Zespół redakcyjny
Ponad 25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w ramach PS WPR 2023 – 2027

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – [...]

Karol Kucharski
Rozporządzenia w sprawie planów zarządzania ryzykiem powodziowym wejdą w życie za kilka dni

Z dniem 22 grudnia 2022 r. przestaną obowiązywać obecne plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Wiele [...]

Agnieszka Hobot
Cele środowiskowe przedłużone do 22 marca 2023 r.

Skąd cele środowiskowe? Dyrektywa 2000/60/WE (RDW) oraz ustawa Prawo wodne nakazuje dążenie do osiągnięcia celów [...]

Agnieszka Hobot
Cele środowiskowe przedłużone do 22 marca 2023 r.

Skąd cele środowiskowe? Dyrektywa 2000/60/WE (RDW) oraz ustawa Prawo wodne nakazuje dążenie do osiągnięcia celów [...]

Agnieszka Hobot
Interreg – trwa nabór wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca podmioty zainteresowane udziałem w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego [...]

Agnieszka Hobot
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – działania w zakresie gospodarki wodnej

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka jednym z kolejnych [...]

Karol Kucharski
Ponad 25 mld euro na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w ramach PS WPR 2023 – 2027

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (PS WPR 2023 – [...]

Karol Kucharski
Prace nad przyjęciem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody są już na ukończeniu

Ministerstwo Infrastruktury jest na ostatniej prostej przed przyjęciem Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, w skrócie PPNW. [...]

Marta Saracyn
Analiza ryzyka do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne właściciele ujęć wody, dla których, w [...]

Zespół redakcyjny
Kąpieliska do końca roku!

Organizator kąpieliska do 31 grudnia 2022 r. powinien przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek [...]

Zespół redakcyjny
Rozporządzenia w sprawie planów zarządzania ryzykiem powodziowym wejdą w życie za kilka dni

Z dniem 22 grudnia 2022 r. przestaną obowiązywać obecne plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Wiele [...]

Agnieszka Hobot

TEMAT NUMERU

WODNE SPRAWY

Drodzy Czytelnicy, od lat zastanawiam się, dlaczego woda – podstawa istnienia – jest w naszym kraju tak bagatelizowana w rozmowach o możliwościach rozwoju gospodarczego czy w biznesie. O wodzie media mówią w przypadku wystąpienia podtopień lub powodzi, kiedy życie ludzkie czy majątek są zagrożone. No chyba, że zdarzy się coś [...]

Agnieszka Hobot

WODNE SPRAWY

Drodzy Czytelnicy, od lat zastanawiam się, dlaczego woda – podstawa istnienia – jest w naszym kraju tak bagatelizowana w rozmowach o możliwościach rozwoju gospodarczego czy w biznesie. O wodzie media mówią w przypadku wystąpienia podtopień lub powodzi, kiedy życie ludzkie czy majątek są zagrożone. No chyba, że zdarzy się coś [...]

Agnieszka Hobot

Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Dyrektorzy wodni w Komisji Europejskiej

Struktura Komisji Europejskiej jest sformalizowana. Jednym z elementów jej funkcjonowania są stanowiska Dyrektorów wodnych i Dyrektorów morskich. Są to przedstawiciele wszystkich państw członkowskich EU. Polskę w tym gronie reprezentuje Przemysław [...]

Marta Saracyn
CSRD – o co tyle hałasu?

Nazwa Dyrektywy CSRD odmieniana jest przez wszystkie przypadki od ponad roku. Ten opracowywany przez Komisję Europejską dokument został w listopadzie oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski. Rozpoczyna to ostatni etap jego [...]

Marta Saracyn
Już są! Pierwsze standardy raportowe ESRS

Czym są standardy ESRS? W nadchodzących latach znacząco rozszerzą się wymogi w zakresie sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw. Przyjęta w ostatnim czasie przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD wprowadza szereg wymagań dotyczących raportowania [...]

Marta Saracyn
ESRS branżowy – szansa, żeby wcześniej zapoznać się z nowymi standardami

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w [...]

Marta Saracyn
Nawozy odgrywają istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego – podkreśla KE w najnowszym komunikacie dotyczącym dostępności i cen nawozów.

W odpowiedzi na trwający na rynku nawozów mineralnych kryzys, spowodowany m.in pandemią COVID-19 oraz obecnym kryzysem energetycznym, KE, mając na względzie znaczenie nawozów dla bezpieczeństwa żywnościowego (uważa się, że obecnie [...]

Karol Kucharski
Plan działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym KE w I kwartale 2023 [...]

Karol Kucharski
Dyrektorzy wodni w Komisji Europejskiej

Struktura Komisji Europejskiej jest sformalizowana. Jednym z elementów jej funkcjonowania są stanowiska Dyrektorów wodnych i [...]

Marta Saracyn
CSRD – o co tyle hałasu?

Nazwa Dyrektywy CSRD odmieniana jest przez wszystkie przypadki od ponad roku. Ten opracowywany przez Komisję [...]

Marta Saracyn
Już są! Pierwsze standardy raportowe ESRS

Czym są standardy ESRS? W nadchodzących latach znacząco rozszerzą się wymogi w zakresie sprawozdawczości niefinansowej [...]

Marta Saracyn
ESRS branżowy – szansa, żeby wcześniej zapoznać się z nowymi standardami

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, [...]

Marta Saracyn
Nawozy odgrywają istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego – podkreśla KE w najnowszym komunikacie dotyczącym dostępności i cen nawozów.

W odpowiedzi na trwający na rynku nawozów mineralnych kryzys, spowodowany m.in pandemią COVID-19 oraz obecnym [...]

Karol Kucharski
Plan działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz [...]

Karol Kucharski

OCZKO

80B0BA7D 49A1 4BC0 A65F 3E25C9D66E49 scaled

Mariusz Sopyłło

OPINIE

Zobaczyć niewidzialne

Pewnie każdy, choć raz w swoim życiu, usłyszał coś o wodach podziemnych. Najczęściej jednak jest tak, że mówiąc o wodzie, mamy na myśli nasze rzeki, jeziora czy morze. Wody podziemne [...]

Małgorzata Komosa
Czy polskie rolnictwo ma zapewniony dostęp do zasobów wodnych?

Woda jest zasobem niezbędnym do prowadzenia produkcji rolnej. W Polsce rolnictwo gospodaruje na ok. 60% powierzchni kraju i jest sektorem, który potrzebuje dostępu do dużej ilości wody. Obserwowane w ostatnich [...]

Zespół redakcyjny
Sto lat na 100 lat prawa wodnego w Polsce

W dzisiejszym kształcie ustawa Prawo wodne funkcjonuje od roku 1922. Obejmowała wtedy i obejmuje nadal podstawowe działy gospodarki wodnej. Reguluje też kwestie korzystania z wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami. [...]

Zespół redakcyjny
Jak to jest z tą wodą w Polsce?

Temat dotyczący wody rozpala dyskusje m.in. w czasie występowania suszy. Pojawiają się wówczas w mediach [...]

CZYTAJ WIĘCEJ Marta Saracyn
Zobaczyć niewidzialne

Pewnie każdy, choć raz w swoim życiu, usłyszał coś o wodach podziemnych. Najczęściej jednak jest [...]

Małgorzata Komosa
Czy polskie rolnictwo ma zapewniony dostęp do zasobów wodnych?

Woda jest zasobem niezbędnym do prowadzenia produkcji rolnej. W Polsce rolnictwo gospodaruje na ok. 60% [...]

Zespół redakcyjny
Sto lat na 100 lat prawa wodnego w Polsce

W dzisiejszym kształcie ustawa Prawo wodne funkcjonuje od roku 1922. Obejmowała wtedy i obejmuje nadal [...]

Zespół redakcyjny
Jak to jest z tą wodą w Polsce?

Temat dotyczący wody rozpala dyskusje m.in. w czasie występowania suszy. Pojawiają się wówczas w mediach [...]

Marta Saracyn

ZE ŚWIATA

Wypadki kontenerowców realnym zagrożeniem dla ekosystemów morskich

W dzisiejszych czasach handel odgrywa bardzo dużą rolę, ludzie kupują coraz częściej i coraz więcej, co wiąże się z wymianą produktów pomiędzy różnymi rejonami świata. Osiągnięcie takiego poziomu zawdzięczamy głównie [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik
Zintegrowane projekty dotyczące wody, energii i żywności przyjęte przez państwa członkowskie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

Podczas sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 października 2022 r. w Sun City Resort w RPA, państwa członkowskie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej przyjęły zintegrowane projekty dotyczące wody, energii oraz [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik
Stolica Indonezji tonie

Dżakarta, stolica Indonezji, stanęła przed takimi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, że jej władze postanowiły o przeniesieniu miasta w inne miejsce. Obecnie jest zatłoczone, zanieczyszczone i położone na bagiennym terenie. [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik
Kryzys wodny na Bali a przemysł turystyczny

Bali to bez wątpienia najpopularniejszy cel turystyczny Indonezji. Wyspę tę odwiedza corocznie kilka milionów cudzoziemców. [...]

CZYTAJ WIĘCEJ Iwona Szyprowska-Głodzik
Wypadki kontenerowców realnym zagrożeniem dla ekosystemów morskich

W dzisiejszych czasach handel odgrywa bardzo dużą rolę, ludzie kupują coraz częściej i coraz więcej, [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik
Zintegrowane projekty dotyczące wody, energii i żywności przyjęte przez państwa członkowskie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

Podczas sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 października 2022 r. w Sun City Resort [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik
Stolica Indonezji tonie

Dżakarta, stolica Indonezji, stanęła przed takimi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, że jej władze postanowiły [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik
Kryzys wodny na Bali a przemysł turystyczny

Bali to bez wątpienia najpopularniejszy cel turystyczny Indonezji. Wyspę tę odwiedza corocznie kilka milionów cudzoziemców. [...]

Iwona Szyprowska-Głodzik

NAUKA

Koncepcja „ekologicznej niespodzianki” w kontekście gospodarowania wodami

Otwierając dział nauki pierwszego numeru „Wodnych Spraw”, chciałabym przybliżyć Czytelnikom zagadnienie tzw. niespodzianek ekologicznych, czy [...]

Agnieszka Kolada
Nauka na dzień wodny

We współczesnym świecie jednym z najcenniejszych towarów (bo nie powiem, że wartości) jest informacja. Oczywiście [...]

Agnieszka Kolada
Na dobry początek recenzja “Książki o wodzie”

Myśląc o wodnych sprawach, trudno o bardziej adekwatny przykład książki, której recenzja mogłaby otworzyć nowy [...]

Piotr Panek
Koncepcja „ekologicznej niespodzianki” w kontekście gospodarowania wodami

Otwierając dział nauki pierwszego numeru „Wodnych Spraw”, chciałabym przybliżyć Czytelnikom zagadnienie tzw. niespodzianek ekologicznych, czy też (używając tłumaczenia lepiej oddającego intencje tego terminu) – zaskoczeń ekologicznych (ang. ecological surprises). Zainspirował [...]

Agnieszka Kolada
Nauka na dzień wodny

We współczesnym świecie jednym z najcenniejszych towarów (bo nie powiem, że wartości) jest informacja. Oczywiście informacja, to jeszcze nie wiedza, ale wiedza to zbiór informacji. Zatem wniosek może być jeden [...]

Agnieszka Kolada
Na dobry początek recenzja “Książki o wodzie”

Myśląc o wodnych sprawach, trudno o bardziej adekwatny przykład książki, której recenzja mogłaby otworzyć nowy [...]

CZYTAJ WIĘCEJ Piotr Panek

WODNE KOMPEDIUM

oczyszczalnia www Obszar roboczy 1 scaled
Zobacz