„Odbudowa naszych oceanów i wód” – 106 mln euro na wsparcie misji UE

wodne sprawy

W ramach misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” Komisja Europejska ogłosiła 18 nowych projektów, które otrzymają ponad 106 mln euro finansowania.

W projektach misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” uczestniczy ponad 370 beneficjentów z 36 krajów, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, władze lokalne i szkoły. Będą one odgrywały kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej i odbudowie przyrody poprzez ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej w wodach, ograniczenie zanieczyszczenia, wspieranie zrównoważonej niebieskiej gospodarki i rozwój europejskich cyfrowych bliźniaków oceanów. Szczegółowy przegląd projektów w ramach misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

Misja UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” – korzyści dla przyrody

Nowe projekty, realizowane w ramach misji UE „Odbudowa naszych oceanów i wód”, mają za zadanie przynieść oceanom i wodom różnorodne korzyści, takie jak:

  • rozwiązania w zakresie ochrony i odbudowy zdegradowanych siedlisk przybrzeżnych i morskich;
  • ochrona i rekultywacja terenów podmokłych, równin zalewowych, przybrzeżnych terenów podmokłych i słonych bagien w dolinie Dunaju;
  • działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu chemicznemu w Morzu Śródziemnym, jego minimalizację i oczyszczenie;
  • wprowadzanie na rynek Morza Bałtyckiego i Morza Północnego zrównoważonych produktów i rozwiązań opartych na algach;
  • zapobieganie zaśmiecaniu, obecności tworzyw sztucznych i mikrodrobin plastiku oraz ich eliminowanie – innowacyjne rozwiązania na rzecz europejskich rzek wolnych od odpadów;
  • ograniczenie ilości odpadów morskich i zanieczyszczeń poprzez stosowanie inteligentnych narzędzi połowowych o niskim wpływie na środowisko;
  • włączenie danych z monitorowania różnorodności biologicznej do cyfrowego oceanu bliźniaczego;
  • utworzenie e-biblioteki gatunków morskich i słodkowodnych;
  • rozwój lokalnych modeli biznesowych dla rolnictwa oceanicznego.

Misja UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” – obszar działania

Misja wspiera zaangażowanie i współpracę regionalną poprzez działania ukierunkowane na konkretne obszary „strefowe strefy dorzeczy” w głównych dorzeczach mórz i rzek: Atlantyk-Arktyka, Morze Śródziemne, Morze Bałtyckie i Morze Północne oraz Dunaj-Morze Czarne.

Misje UE w ramach programu „Horyzont Europa”

Misje UE ustanowione zostały w ramach programu „Horyzont Europa” na lata 2021 – 2027 i są nowym sposobem na znalezienie rozwiązań dla niektórych z największych wyzwań społecznych.

Rozpoczęta we wrześniu 2021 r. misja UE „Odbudowa naszych oceanów i wód” ma na celu ochronę i przywrócenie zdrowia oceanom i wodom do 2030 r. poprzez badania naukowe i innowacje, zaangażowanie obywateli i inwestycje w niebieską gospodarkę. Misja traktuje oceany i wody jako jeden z priorytetów na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej i odbudowy przyrody.

music-cover