Pakiet gazowy – porozumienie w sprawie przyszłego rynku wodoru i gazu

Pakiet gazowy

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru (pakiet gazowy). Nowe przepisy mają ułatwić zwiększanie udziału w systemie energetycznym gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, w szczególności wodoru i biometanu. Pakiet gazowy, zgodnie z założeniem, przyniesie wiele korzyści odbiorcom oraz wpłynie pozytywnie na środowisko. W szczególności pozwoli ograniczyć zużycie paliw kopalnych i zależność od ich importu oraz umożliwi przejście na energię ze źródeł odnawialnych i wzmocni bezpieczeństwo dostaw.

Dyrektywa ustanawiająca wspólne zasady rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru

Rozporządzenie w sprawie przyszłego rynku wodoru i gazu jest częścią pakietu dotyczącego rynków wodoru i gazu zdekarbonizowanego, który obejmuje również dyrektywę. Dyrektywa ustanawiająca wspólne zasady obrotu ma pomóc zwiększyć udział gazów odnawialnych i niskoemisyjnych w systemie energetycznym, co umożliwi odejście od gazu ziemnego z myślą o osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Rada i Parlament Europejski 27 listopada 2023 r. osiągnęły wstępne porozumienie w tej sprawie.

Zarówno dyrektywa, jak i pakiet gazowy są częścią inicjatywy „Gotowi na 55”, który tworzą ramy regulacyjne dla specjalnej infrastruktury i rynków wodorowych oraz dla zintegrowanego planowania sieci. Dokumenty te ustanawiają też przepisy o ochronie odbiorców i zwiększają bezpieczeństwo dostaw.

Pakiet gazowy – założenia

Pakiet gazowy przewiduje powołanie nowego, odrębnego podmiotu dla sektora wodoru: Europejską Sieć Operatorów Sieci Wodorowych (ENNOH), który będzie niezależny od już istniejącej Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) i Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E), ale będzie korzystać z synergii i współpracy między trzema sektorami.

Przyjęte porozumienie zakłada również przedłużenie działania mechanizmu agregacji zapotrzebowania na gaz oraz wspólnych jego zakupów, który uruchomiono w trakcie kryzysu energetycznego, jednak uczestnictwo przedsiębiorstw w inicjatywie musi być całkowicie dobrowolne. Przedsiębiorstwa gazowe z siedzibami w państwach Wspólnoty Energetycznej mogą uczestniczyć w mechanizmie jako nabywcy, jednak nie są dopuszczalne dostawy z Rosji lub Białorusi.

Ponadto Rada i Parlament Europejski uzgodniły utworzenie mechanizmu wspierającego rozwój rynku wodoru. Jego celem będzie ułatwianie realizacji zadań wykonywanych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Banku Wodoru. Przepisy dotyczące dobrowolnej agregacji zapotrzebowania i wspólnych zakupów gazu ziemnego wejdą w życie 1 stycznia 2025 r. po przedłużeniu Rozporządzenia Rady Europejskiej 2022/2576 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia solidarności. Będzie to działało dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie.

Jednym z głównych celów przyjętego pakietu gazowego jest zwiększenie skali wykorzystania gazów odnawialnego i niskoemisyjnego w regionach węglowych i wysokoemisyjnych. Przyjęty pakiet zakłada również dążenie UE do zwiększenia produkcji biometanu. Państwa członkowskie, zgodnie z nowymi przepisami, będą mogły nakładać ograniczenia na dostawy gazu ziemnego, także w postaci skroplonej (LNG), z Rosji i Białorusi. Celem jest ochrona interesów państw członkowskich UE w zakresie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem celów dotyczących bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji.

W ramach pakietu gazowego Rada i Parlament Europejski postanowiły wprowadzić przepisy o domyślnym stosowaniu zasady solidarności w przypadku kryzysu, jeśli nie zostaną zawarte umowy dwustronne. Porozumienie obejmuje też ustanowienie transgranicznego mechanizmu pojednawczego na potrzeby zmiany ex post rekompensaty, dobrowolne ograniczenie zużycia w celach innych niż nieodzowne przez odbiorców chronionych oraz zabezpieczenia przepływów transgranicznych. Ponadto wstępne porozumienie przewiduje dobrowolny mechanizm, w ramach którego, w oparciu o wniosek o udzielenie solidarnego wsparcia danemu państwu członkowskiemu, inne państwo członkowskie, które nie jest bezpośrednio podłączone, może także zapewnić określoną ilość gazu poprzez zastosowanie środków rynkowych.

Pakiet gazowy – wpływ na rynek wodoru

W ramach osiągniętego porozumienia Komisja Europejska została uprawniona do ustanowienia pilotażowego, dobrowolnego wsparcia rozwoju rynku wodoru. Jego celem będzie kontrola rozwoju rynku oraz ocena popytu i podaży wodoru, która będzie wdrażana w ramach działań Europejskiego Banku Wodoru. Mechanizm o charakterze tymczasowym będzie obowiązywał do 31 grudnia 2029 r. Przed wygaśnięciem pilotażu Komisja przedstawi sprawozdanie Parlamentowi i Radzie Europejskiej.

Pakiet gazowy zakłada, że każdy krajowy organ regulacyjny musi skonsultować się z organami regulacyjnymi państw sąsiadujących w sprawie metod kalkulacji taryf sieciowych na rynku wodoru i musi przedłożyć go Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Każdy krajowy organ regulacyjny zachowa prawo do ustalania własnej taryfy. Ponadto na jego wniosek ACER może zaproponować rozwiązania w postaci niewiążącej opinii opartej na faktach. Agencja poinformuje też Komisję Europejską o wyniku takiego wniosku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover