Podsumowanie konferencji „Nasz ocean” – zgodnie z zapowiedziami, UE przeznaczy 816,5 mln euro na ochronę oceanów

wodne sprawy

W dniach 2 – 3 marca 2023 r. odbyła się ósma edycja konferencji „Nasz ocean”, podczas której UE potwierdziła silne zaangażowanie w proces międzynarodowego zarządzania oceanami, ogłaszając 39 zobowiązań do zrealizowania w 2023 r. Zgodnie z zapowiedziami, przeznaczy na to 816,5 mln euro.

Podczas konferencji poruszono m.in. tematy dotyczące morskich obszarów chronionych, zanieczyszczenia mórz, zmian klimatu, zrównoważonych rybołówstwa i niebieskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa morskiego. Poza tym Unia przystąpiła do sojuszu na rzecz działań w zakresie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN).

Zobowiązania finansowe UE w dążeniu do uzyskania bezpiecznych, czystych i zarządzanych w sposób zrównoważony oceanów to m.in.:

  • około 320 mln euro przeznaczone na badania oceaniczne, służące ochronie morskiej różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu wpływowi zmian klimatu na oceany;
  • 12 mln euro przeznaczone na ułatwienie dostępu do danych i produktów programu Copernicus za pośrednictwem prowadzonego przez Panamę regionalnego centrum programu Copernicus dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów;
  • 250 mln euro przeznaczone na odnowienie konstelacji satelitów poprzez wystrzelenie Sentinel-1C, co umożliwi kontynuowanie obserwacji gór lodowych i topnienia lodu na obszarach arktycznych w czasie rzeczywistym jako formy monitorowania skutków zmian klimatu;
  • 126 mln euro przeznaczone na ochronę różnorodności biologicznej i przeciwdziałanie zmianom klimatu w Beninie, Gujanie i Tanzanii;
  • 24 mln euro przeznaczone w latach 2022 – 2023 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na działania wspierające regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, regionalne organy ds. rybołówstwa oraz realizację odpowiednich umów międzynarodowych dotyczących Oceanów Atlantyckiego, Spokojnego, Indyjskiego, Arktycznego i Południowego oraz Mórz Śródziemnego i Czarnego;
  • 1 mln euro przeznaczone na mechanizm finansowania WTO, który dotyczy dotacji dla rybołówstwa.

Pierwsza edycja konferencji „Nasz ocean” odbyła się w 2014 r. Od tamtego czasu UE uruchomiła ponad 1800 zobowiązań na łączną kwotę ok. 101 mld euro, co pozwoliło objąć ochroną ponad pięć milionów mil2 oceanów.

music-cover