Zwiększanie odporności Europy na zmianę klimatu – potencjał NBS

NBS

W obliczu nieustannie postępującej zmiany klimatu, Europa stoi przed pilną potrzebą adaptacji do dynamicznych warunków środowiskowych. W odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska podjęła zdecydowane kroki w 2021 r, opracowując i wdrażając Strategię Adaptacji Klimatycznej. Ta kompleksowa procedura podkreśla szczególne znaczenie inwestycji w rozwiązania oparte na naturze (Nature-Based Solutions, NBS).

Ostatni briefing Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Skalowanie rozwiązań opartych na przyrodzie na rzecz odporności na zmianę klimatu i przywracania przyrody, opublikowany 16 listopada br., ocenia obecny stan projektów adaptacyjnych w kontekście zmiany klimatu. Analizuje również, w jaki sposób te inicjatywy mogą przyczynić się do zwiększenia odporności społeczeństwa oraz ochrony bioróżnorodności. Rzuca także światło na kluczowe aspekty i wyzwania związane z wdrażaniem i skalowaniem NBS, podkreślając ich znaczenie w budowaniu zrównoważonej i odpornej przyszłości Europy w obliczu zmieniającego się klimatu.

Czym są NBS?

Rozwiązania oparte na naturze stanowią innowacyjne podejście do rozwiązywania szeregu wyzwań społecznych, które nasilają się w obliczu zmiany klimatu i degradacji środowiska. NBS obejmują szeroki zakres działań, takich jak przywracanie mokradeł w obszarach zagrożonych powodzią czy tworzenie zielonej infrastruktury w miastach i mają na celu zarówno zwiększenie odporności społeczeństwa, jak i ochronę bioróżnorodności. Ich głównym celem jest stawienie czoła problemom, takim jak zmiana klimatu, ryzyko klęsk żywiołowych, bezpieczeństwo żywnościowe i wodne oraz ochrona zdrowia ludzkiego.

Kluczową zaletą rozwiązań opartych na naturze jest zdolność do jednoczesnego przynoszenia korzyści zarówno dobrobytowi człowieka, jak i bioróżnorodności. Poprzez wzmacnianie usług ekosystemowych, takich jak kontrola erozji, zapobieganie suszom i powodziom, absorpcja dwutlenku węgla oraz zapobieganie pożarom, NBS przyczyniają się do zwiększenia odporności środowiskowej i społecznej. W środowiskach miejskich dodatkowe korzyści obejmują poprawę jakości powietrza i redukcję zanieczyszczenia hałasem, co przekłada się na lepszą jakość życia mieszkańców.

Przykłady udanych inicjatyw NBS

 • Zielone Dachy w Hamburgu: Hamburg jest przykładem miasta, które skutecznie wdraża zielone dachy, przyczyniając się do redukcji efektu miejskich wysp ciepła i skuteczniejszego zarządzania wodami opadowymi. Projekt ten pokazuje, jak innowacyjne rozwiązania mogą być włączane do miejskiej infrastruktury, przynosząc korzyści zarówno środowisku, jak i mieszkańcom.
 • Renaturyzacja Rzeki Tullstorpsån w Szwecji: Ten projekt obejmuje odtwarzanie mokradeł i zarządzanie zlewnią, wykazując wysoki potencjał skalowania w regionach o podobnych wyzwaniach klimatycznych. Jest to przykład, który pokazuje, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do poprawy jakości wody, zwiększenia bioróżnorodności oraz ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
 • Paludikultura w Meklemburgii-Pomorzu Przednim: Projekt ten polega na produktywnym wykorzystaniu podmokłych i ponownie nawodnionych torfowisk do zmniejszenia emisji CO2. Jest to innowacyjne podejście do zarządzania zdegradowanymi ekosystemami torfowiskowymi, które jednocześnie przyczynia się do ochrony klimatu i zwiększenia bioróżnorodności.

Skalowanie

NBS często przyjmują formę niewielkich projektów, które są inicjowane i prowadzone przez lokalnych interesariuszy, dostosowane do specyficznych warunków środowiskowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych danego obszaru. Ze względu na ich unikalny charakter, replikacja tych projektów w innych kontekstach wymaga często istotnych modyfikacji.

EEA w zauważa, że w Europie istnieje obecnie ograniczone doświadczenie w skalowaniu NBS. Brak standardów oceny i monitorowania stanowi główną przeszkodę w replikacji tych projektów na szerszą skalę. Aby osiągnąć cele polityki UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu i przywracania przyrody, konieczne jest przyspieszenie i rozszerzenie wdrażania projektów NBS, co wymaga zintegrowanego podejścia, które uwzględnia różnorodne aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze.

Strategie na rzecz skutecznego wdrażania

 1. Rozwój standardów i metodologii: Opracowanie standardów ewaluacji i monitorowania pomoże w ocenie skuteczności NBS i ułatwi ich replikację na innych obszarach.
 2. Współpraca i wymiana wiedzy: Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń są kluczowe dla rozwoju skutecznych strategii NBS. Dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami może przyspieszyć rozwój i wdrażanie tych rozwiązań.
 3. Zaangażowanie wielu stron: Skuteczne wdrażanie NBS wymaga współpracy rządów, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i społeczności lokalnych. Łączenie różnych perspektyw i potrzeb jest kluczowe dla sukcesu tych projektów.
 4. Finansowe zachęty: Zapewnienie odpowiedniego finansowania i zachęt dla projektów NBS jest niezbędne do ich sukcesu. Może to obejmować dotacje, ulgi podatkowe, a także innowacyjne modele finansowania, takie jak zielone obligacje czy partnerstwa publiczno-prywatne.
 5. Edukacja i świadomość społeczna: Podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z NBS jest kluczowe dla ich akceptacji i wdrażania. Edukacja i kampanie informacyjne mogą zwiększyć zrozumienie i wsparcie dla tych inicjatyw wśród społeczeństwa.

Coraz wyraźniej wskazuje się na liczne zalety rozwiązań opartych na naturze, jednakże to podejście jest jeszcze stosunkowo nowe. Brak głębokiej znajomości tych metod i niepewność co do spodziewanych efektów mogą stanowić przeszkodę w ich szerszym zastosowaniu. Aspekty społeczne i ekonomiczne, a także kwestie związane z kosztami, odgrywają istotną rolę, ponieważ są kluczowe dla uzyskania wsparcia interesariuszy i przyciągnięcia inwestycji prywatnych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover