Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 – zmiany

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wchodzi w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje więcej niż 710 mln euro na działania. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomoc techniczną.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – nowe rozporządzenie

W dniu 16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2023 r. Ma ono kluczowe znaczenie dla sektora rybackiego w kwestii udzielania zaliczek oraz terminów składania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Wejście w życie rozporządzenia umożliwia realizację płatności zaliczkowych zgodnie z harmonogramem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe rozporządzenie określa:

  1. warunki i tryb udzielania zaliczek beneficjentom oraz rozliczania tych zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa;
  2. zakres wniosków o płatność oraz terminy składania tych wniosków.

Podstawą do udzielania wsparcia finansowego jest Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, więc pieniądze w dużej mierze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” – warunki formalne

Zgodnie z treścią rozporządzenia zaliczka jest udzielana beneficjentowi:

  1. jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2140);
  2. wyłącznie na koszty kwalifikowalne określone w umowie o dofinansowanie.

Wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć kwoty dofinansowania określonej w umowie. Pieniądze mogą być wypłacane jednorazowo albo w transzach, a przekazana jednorazowo kwota nie może przekroczyć 30% wartości dofinansowania określonego w umowie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta zaliczki lub jej transzy. Zaliczka jest wypłacana po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia gwarantującego należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Przyjęte rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. poz. 458). Utraciło ono swoją moc z dniem 4 czerwca 2023 r. zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz.U. poz. 1079).

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover