Projekt programu wieloletniego „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu”

Projekt programu

Ministerstwo Infrastruktury koordynuje prace nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, który funkcjonuje pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu”. Ma on zostać przyjęty przez rząd w II kwartale 2023 r.

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2023 – 2029 i ma zapewnić odpowiednią i bezpieczną infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w Świnoujściu. Wykonaniem prac zajmie się Urząd Morski w Szczecinie, natomiast nadzór sprawować będzie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

O porcie w Świnoujściu

Port w Świnoujściu razem z portem w Szczecinie tworzą jeden z największych na Bałtyku zespołów. Jest najbliższym pełnomorskim portem u wejścia na wody Morza Bałtyckiego od strony Cieśnin Duńskich. Posiada połączenie śródlądowe z systemem dróg rzecznych Europy Zachodniej. Sąsiedztwo z Niemcami powoduje, że jest on miejscem tranzytu dla krajów Unii Europejskiej.

O projekcie programu wieloletniego

W opisie projektu programu czytamy, że budowa głębokowodnych terminali w Świnoujściu stanowi jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w skali kraju. Dzięki niej port może stać się hubem przeładunkowym. Ulokowany w porcie zewnętrznym terminal kontenerowy o funkcji hubowej pozwoli przyjmować największe kontenerowce, jakie mogą pływać po Bałtyku. Realizacja założeń programu sprawi, że Świnoujście stanie się portem węzłowym dla szlaków transportowych Bałtyk – Adriatyk – Morze Śródziemne. Tym samym ma umożliwić zmianę modelu obsługi kontenerów w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Obecnie funkcjonuje opcja feederowa, a docelowo do portu Świnoujście docierać będą statki oceaniczne w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych. Część kontenerów z jednostek oceanicznych będzie przeładowywana na mniejsze statki dowozowe, które obsługują basen Morza Bałtyckiego.

Realizacja inwestycji, które przyczynią się do osiągnięcia pełnej funkcjonalności terminali w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, stanowi działanie strategiczne. Pozwoli na wzmocnienie i ustabilizowanie pozycji rynkowej polskiego zespołu portowego, a także podniesie jego konkurencyjność.

Wdrożenie programu ma również przyczynić się do poprawy dostępności między innymi: terminalu LNG, terminalu paliw płynnych Grupy Azoty Polyolefins czy stanowiska do przeładunku towarów masowych (np. węgla, rud żelaza, nasion zbóż).

Wybudowana w ramach programu infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych.

Inwestycje planowane w ramach realizacji programu:

Program obejmuje następujące inwestycje:

  • przeprowadzenie prac, które umożliwią transport wodny do portu zewnętrznego w Świnoujściu;
  • budowę falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu;
  • zakup pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście-Szczecin.

Oczekiwane korzyści z realizacji programu

Zakłada się, że program ma przynieść korzyści na różnych płaszczyznach funkcjonowania zarówno państwa, jak i obywateli.

Przewiduje się mniejsze niż dotychczas koszty zewnętrzne transportu, które na ten moment ponosi głównie społeczeństwo. Należą tu wydatki dotyczące emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim CO2) i innych zanieczyszczeń (cząstki stałe, tlenki azotu, tlenki siarki, lotne związki organiczne), ale także spowodowane wypadkami, związane z działalnością służb ratowniczo-porządkowych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe) oraz zwiększoną liczbą pojazdów (korki, zatłoczone drogi) i hałasem.

W aspekcie ekonomicznym wskazana infrastruktura dostępowa wraz ze sprzętem ma gwarantować możliwość nieprzerwanej dostawy surowców do portów w Świnoujściu, Szczecinie oraz Policach. Ma to przełożyć się na zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Budowa falochronu osłonowego zwiększy dostępność portu oraz liczbę obsługiwanych statków, w tym kontenerowców, jakie mogą wchodzić na Bałtyk.

W dłuższej perspektywie wybudowanie infrastruktury posłuży wielokierunkowemu rozwojowi portu w Świnoujściu, w tym realizacji założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu oraz Programu rozwoju polskich portów morskich. Oba do 2030 r. Korzyści dla mieszkańców oraz gminy to powstanie nowych miejsc pracy, wpływy z podatków lokalnych, dochodowych od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) lub z transferu wydatków pracowników.

Koszt programu oraz źródła finansowania

Projekt zakłada finansowanie w wysokości ok. 10,3 mld zł.

Zakłada się, że działania wynikające z programu sfinansowane zostaną ze środków budżetu państwa (część 21 – gospodarka morska) oraz ze środków UE (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 – FenIKS; Priorytet V: Wsparcie sektora transportu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania: FENIX.05.02. Porty morskie i śródlądowe drogi wodne w TEN-T).

Wpływ programu na środowisko wodne

Zgodnie z założeniami projektu programu, na środowisko wodne negatywnie wpływać będzie pogłębianie. Oddziaływanie to ma być czasowe, w momencie wykonywania prac, przy czym jego stopień zależy od jakości urobku przeznaczonego do wyczerpania. Wystąpić może również okresowy wzrost mętności wody, która po pewnym czasie wróci do stanu pierwotnego.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover