Przemysłowe zarządzanie emisjami – Komisja Europejska przedstawiła działania mające na celu osiągniecie neutralności klimatycznej

Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z kluczowych działań w tym zakresie jest ograniczenie emisji CO2. Aby osiągnąć założone cele niezbędny jest rozwój technologii służących wychwytywaniu, składowaniu i utylizacji gazu. Dlatego też Komisja Europejska w lutym 2024 r. przyjęła komunikat w sprawie przemysłowego zarządzania emisjami CO2, w którym przedstawiono informacje o tym, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji o 90 proc. do 2040 r. i do osiągnięcia neutralności klimatycznej w wyznaczonym czasie.