Rome Water Dialogue – rozpoczyna się druga edycja Rzymskiego Dialogu Wodnego FAO

Rome Water Dialogue

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zorganizowała kolejną edycję Rome Water Dialogue. W Rzymie właśnie rozpoczął się ekspercki panel dyskusyjny na temat wody. Omówione zostaną cele ONZ w zakresie gospodarki wodnej na lata 2024-2025 oraz metody, jakimi mogą zostać one osiągnięte.

Druga edycja Rome Water Dialogue – kto weźmie udział i na czym się skupia?

Tegoroczna, dwudniowa edycja Rome Water Dialogue jest pokłosiem Konferencji Wodnej ONZ z 2023 r. Tematem drugiego panelu organizowanego przez FAO jest „Zarządzanie zasobami wodnymi dla poprawy czterech obszarów: żywienia, produkcji, środowiska i życia, aby osiągnąć Agendę 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w listopadzie ubiegłego roku.

Rzymski Dialog Wodny zbiega się w czasie z Globalnym Sympozjum Na Temat Gleby i Wody (GSOWA 2023) – oba wydarzenia mają przenikać się poprzez wspólne bloki dyskusyjne, składanie sprawozdań i końcową sesję plenarną.

Rome Water Dialogue to wydarzenie, które skupia ekspertów ds. zasobów wodnych, ekologów, organizacje pozarządowe, przedstawicieli rządów państw ONZ oraz instytuty badawcze związane z wodą, rolnictwem i infrastrukturą.

Program Rome Water Dialogue – realizacja celów ustalonych na Konferencji Wodnej ONZ

Zadaniem Drugiego Rzymskiego Dialogu Wodnego jest wypracowanie metod realizacji celów i zobowiązań z Konferencji Wodnej ONZ z marca 2023. Te cele i zobowiązania zebrane zostały w dokumencie Water Action Agenda 2030.

Wydarzenie Rome Water Dialogue będzie przestrzenią do dyskusji na poniższe tematy:

 • budowanie świadomości o powiązaniach wody z bezpieczeństwem żywieniowym, rolnictwem, stanem gleb, zmianą klimatu, rybołówstwem, leśnictwem i różnorodnością biologiczną;
 • metody realizacji ośmiu zobowiązań FAO podjętych na tegorocznej Konferencji Wodnej ONZ;
 • plan działań FAO na nadchodzące dwa lata (2024-2025) w zakresie realizacji określonych kamieni milowych w gospodarowaniu wodami;
 • pogłębienie relacji i powiązań pomiędzy sektorami rolnictwa i gospodarki wodnej.

Następujące po sobie panele dyskusyjne zostały podzielone na poszczególne bloki tematyczne:

 • Innowacje i technologia w zarządzaniu wodami.
 • Zmiany klimatyczne, susza, powodzie i niedobory wód.
 • Infrastruktura wodna i jej finansowanie.
 • Gospodarka wodna i zarządzanie: sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do wody.
 • Krajowe plany i strategie dotyczące zarządzania wodami – przegląd rozwiązań poszczególnych państw ONZ.
 • „Jedna woda, jedno zdrowie, jedna planeta”.
 • Rozwiązania oparte na ekosystemach w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie.
 • Gospodarka wodna a sektor prywatny.

Jutro odbędzie się wspólna sesja plenarna podsumowująca sprawozdania utworzone w czasie powyższych paneli dyskusyjnych. Pojawią się na niej również sprawozdania z Globalnego Sympozjum na temat gleb i wód:

 1. Gospodarka glebowo-wodna w rolnictwie na terenach suchych.
 2. Gospodarka glebowo-wodna w rolnictwie nawadnianym.
 3. Zarządzanie wodą i glebą w ramach programu „Jedno zdrowie”.
 4. Rozwiązania integrujące zarządzanie wodą i glebami.

Rome Water Dialogue – wodna pajęczyna powiązań

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rolnictwa i Żywności (FAO) nie bez przyczyny skupia swoje zainteresowania wokół wodnych tematów. Woda ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa. Ten sektor, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe świata, odpowiada za 72 proc. poboru wody słodkiej. Jest ona niezbędna nie tylko do produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale również w łańcuchu dostaw czy przetwórstwie. Dostęp do bezpiecznej wody pitnej i właściwych warunków sanitarnych to absolutne podstawy w walce z głodem i niedożywieniem na świecie. W różnych systemach rolniczych stosuje się rozwiązania i praktyki, które nadmiernie eksploatują zasoby wód podziemnych czy powodują zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Jakość i dostępność wody są skorelowane z właściwościami gleb, które zapewniają jej filtrowanie, oczyszczanie i magazynowanie.

Niezwykle istotną kwestią na terenach rolnych jest zarządzanie powodziowe, które może skutecznie ochronić tereny przeznaczone pod uprawy. Zadaniem Rome Water Dialogue jest przyjrzenie się tym kwestiom i wypracowanie nowoczesnych rozwiązań, które zapewnią zrównoważony dostęp do wody pitnej wszystkim sektorom.


Źródło zdjęcia: FAO

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover