Skontrolowano oczyszczalnie ścieków. Raport GIOŚ dla 427 obiektów

oczyszczalnie ścieków

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził raport dotyczący kontroli oczyszczalni ścieków, przeprowadzonych w latach 2020–2022. Oczyszczalnie, które skontrolowano, liczyły łącznie 427 obiektów, przy czym 406 z nich było zlokalizowanych w aglomeracjach z 10 tys. mieszkańców lub większych. Celem analizy było sprawdzenie czy oczyszczalnie spełniają wymagania jakościowe oraz ilościowe odprowadzanych ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych (zanieczyszczeń bogatych w związki azotu i fosforu, które zwiększają żyzność wód i powodują m.in. ich eutrofizację). Największą liczbę oczyszczalni skontrolowano w woj. mazowieckim (50 szt.), woj. wielkopolskim (48 szt.) oraz woj. dolnośląskim (43 szt.). Niespełnienie warunków w zakresie stanu i składu ścieków stwierdzono najczęściej w oczyszczalniach w woj. małopolskim (32,3 proc.) i woj. zachodniopomorskim (25 proc.).

Oczyszczalnie ścieków poddane kontroli

Na podstawie danych, pozyskanych podczas kontroli oczyszczalni ścieków w latach 2020–2022 przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska (WIOŚ), powstał raport, który w dniu 30 czerwca 2023 r. został zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W raporcie oceniono stopień spełnienia wymagań stawianych oczyszczalniom znajdującym się w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców) i ujętym w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przedstawiono również pomiary jakości ścieków odprowadzanych z tych oczyszczalni.

Podczas kontroli dokonano oceny dwóch ostatnich pełnych okresów obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, zintegrowanych i obliczonych jako 365 albo 366 dni. Początkiem każdego okresu jest dzień, w którym pozwolenie stało się ostateczne, co oznacza, że okres oceny nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Jak przekazał GIOŚ, w pierwszym okresie skontrolowano 427 oczyszczalni ścieków, a w drugim 425 z nich, ponieważ na dzień zakończenia kontroli WIOŚ w dwóch oczyszczalniach nie można było dokonać pełnej oceny II okresu w związku z pozwoleniami wydanymi w roku 2021.

Oczyszczalnie ścieków – zakres przeprowadzonych kontroli

Od stycznia 2016 r. istnieje obowiązek prowadzenia pomiarów udziału azotu ogólnego i fosforu ogólnego w oczyszczanych ściekach w aglomeracji od 10 tys. RLM. Dostarczone przez WIOŚ dane pokazują, że spośród wszystkich 427 (tj. wszystkie oczyszczalnie, bez względu na RLM aglomeracji) skontrolowanych w tym cyklu pracy oczyszczalniach, 15 nie posiada warunków w zakresie odprowadzania biogenów, w świetle aktualnie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych.

W pierwszym okresie poddanym ocenie stwierdzono niespełnienie przez oczyszczalnie warunków określonych w posiadanym pozwoleniu w zakresie:

 • stanu i składu ścieków dla 42 z 427 (9,8 proc.) skontrolowanych oczyszczalni;
 • ilości odprowadzanych ścieków dla 20 z 427 (4,7 proc.) skontrolowanych oczyszczalni;
 • stanu i składu ścieków oraz ilości odprowadzanych ścieków dla 6 z 427 (1,4 proc.) skontrolowanych oczyszczalni.

Natomiast w drugim okresie poddanym ocenie stwierdzono niespełnienie przez oczyszczalnie ścieków warunków określonych w posiadanym pozwoleniu w zakresie:

 • stanu i składu ścieków dla 44 z 425 (10,4 proc.) skontrolowanych oczyszczalni;
 • ilości odprowadzanych ścieków dla 17 z 425 (4,0 proc.) skontrolowanych oczyszczalni;
 • stanu i składu ścieków oraz ilości odprowadzanych ścieków dla 5 z 425 (1,2 proc.) skontrolowanych oczyszczalni.

Z raportu wynika, że w zdecydowanej większości przypadków – ok. 98 proc. skontrolowanych oczyszczalni – spełniono warunki, określone w posiadanym pozwoleniu, zarówno pod względem stanu i składu ścieków, jak i ich odprowadzanych ilości. W 353 z 423 (82,7 proc.) próbkach ścieków oczyszczonych, pobranych w trakcie kontroli, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń określonych w posiadanych pozwoleniach. Niespełnienie warunków w zakresie stanu i składu ścieków stwierdzono najczęściej w oczyszczalniach w woj. małopolskim (32,3 proc.) i woj. zachodniopomorskim (25 proc.).

Najczęstsze naruszenia stwierdzane podczas kontroli dotyczyły:

 • przekroczenia wartości granicznych dla wskaźnika zanieczyszczeń (m.in. azot ogólny, fosfor ogólny);
 • pobierania próbek ścieków w miejscach niezgodnych z pozwoleniem;
 • oznaczania wskaźników zanieczyszczeń metodami innymi niż referencyjne;
 • braku wymaganej liczby pobranych próbek ścieków;
 • wykonywania badań przez nieakredytowane laboratoria;
 • przekroczenia ilości średniodobowej odprowadzanych ścieków oczyszczonych.

Oczyszczalnie ścieków – woda jako odbiornik ścieków

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że większość oczyszczalni w Polsce odprowadza ścieki do wód powierzchniowych.

Zgodnie z posiadanymi pozwoleniami z 427 skontrolowanych oczyszczalni:

 • 39 (9,1proc.) odprowadza ścieki do ziemi,
 • 388 (90,9 proc.) odprowadza ścieki do wód.

Odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków (tj. przekraczających normy określone w posiadanych pozwoleniach) może mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i skutkować m.in. eutrofizacją. O tym jak prawidłowo odprowadzać ścieki można dowiedzieć się z poradnika: „Trzy kroki do… prawidłowego odprowadzania ścieków, czyli jak uzyskać pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych”.


Źródło: raport https://www.gov.pl/web/gios/rok-2023-raporty (dostęp: 19.07.2023)

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover