Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – zmiany

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 to podstawowy dokument strategiczny polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Prezentuje on cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie roku 2030. W dniu 17 października 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji dokumentu, który pierwotnie był przyjęty w dniu 15 października 2019 r.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – potrzeba aktualizacji

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 została zaktualizowana pod kątem zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 4 lat. Dotyczy to m.in. sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny w Ukrainie. Chodzi również o nowy budżet UE, przyjęty po 2020 r. i zapewnienie m.in. dodatkowego finansowania inwestycji w okresie przejściowym dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – uwagi zgłaszane podczas konsultacji publicznych

W terminie od 25 sierpnia do 29 września 2023 r. trwały konsultacje publiczne projektu zaktualizowanej Strategii – więcej na ten temat pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów „Wodnych Spraw”: Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – trwają konsultacje publiczne. W ramach konsultacji odbyło się 16 konferencji regionalnych (po jednej w każdym województwie), podczas których prezentowane były założenia nowego dokumentu. W trakcie konferencji zgłoszono 21 uwag, z czego ostatecznie uwzględniono 6. Uwag zgłoszonych drogą elektroniczną było 12, z czego ostatecznie uwzględniono 4.

Najważniejsze zmiany

W przyjętym dokumencie zaktualizowano cel główny, podkreślając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Konieczne jest także zwiększenie wartości dodanej z rolnictwa oraz trwały wzrost dochodów mieszkańców wsi przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego.

W związku z nowymi wyzwaniami, z jakimi mierzy się sektor rolno-spożywczy, zdefiniowano ponownie cel szczegółowy: „Wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności na kryzysy”. Jego realizacji mają służyć działania i projekty strategiczne wpisujące się w następujące kierunki interwencji:

  • I.1. Zwiększanie opłacalności produkcji rolnej, rybackiej i przetwórstwa rolno-spożywczego.
  • I.2. Budowa odporności produkcji rolnej i rybackiej, w tym odporności na zmiany klimatu.
  • I.3. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jakości żywności.
  • I.4. Transformacja energetyczna sektora rolno-spożywczego i rozwój biogospodarki.
  • I.5. Przygotowanie polskiego sektora rolno-spożywczego do rozszerzenia UE i nowych uwarunkowań handlu zagranicznego.

Dokonano również przeglądu projektów strategicznych, wskazując już zrealizowane, te będące w trakcie realizacji albo całkiem nowe.

W zaktualizowanym dokumencie podkreślona została konieczność budowy większej odporności na zmianę klimatu (w szczególności na niedobory wody), potrzeba odbudowy łańcuchów dostaw zerwanych podczas pandemii i w wyniku wojny w Ukrainie, wzmocnienia krajowych producentów i przetwórców rolno-spożywczych dla trwałej zdolności do zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego (w tym również w odniesieniu do produkcji zwierzęcej) oraz zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w rozszerzonej UE i przy nowych uwarunkowaniach handlu zagranicznego. Aktualizacja odwołuje się również do inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej na obszarach wiejskich.

Wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie są odzwierciedleniem oczekiwań względem lepszego ukierunkowania funduszy i celów UE po 2027 r. na potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 zostanie opublikowana w Monitorze Polskim.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover