Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach

straty w uprawach

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wypłacono 94,5 tys. rolnikom,  którzy złożyli w okresie od 29 lutego do 15 marca 2024 r. wnioski, ponad 732 mln zł. O wsparcie mogli ubiegać się rolnicy, w gospodarstwach których szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powodzie, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawiny) wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc udzielana była zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto mógł wnioskować o wsparcie z tytułu strat w uprawach?

O wsparcie z tytułu strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogli ubiegać się właściciele gospodarstw, w których szkody wyrządziły:

 • grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powodzie, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję i wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym w okresie 2020-2022 albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły te szkody, z pominięciem lat o najwyższej i najniższej wielkości produkcji

lub

 • susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pomocą publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska.

Straty w uprawach – wysokość wsparcia

Stawki pomocy oraz termin naboru wniosków zostały ogłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 lutego 2024 r.

Rolnicy, w gospodarstwach których szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogli liczyć na otrzymanie pomocy w następującej wysokości:

 • 1000 zł/ha* powierzchni upraw (w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha), w przypadku których straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;
 • 500 zł/ha* powierzchni upraw (w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha), w przypadku których straty wyniosły co najmniej 30 i mniej niż 70 proc. plonu;
 • 500 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych (z obsadą bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi poniżej 0,3 DJP/ha), w przypadku których straty wyniosły co najmniej 70 proc. plonu;
 • 250 zł/ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych (z obsadą bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi poniżej 0,3 DJP/ha), na których szkody wyniosły co najmniej 30 i mniej niż 70 proc. plonu.

*Nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi mniej niż 0,3 DJP/ha oraz upraw drzew i krzewów owocowych lub truskawek, w przypadku których w 2023 r. wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne, grad lub huragan.

Pomoc finansowa w przypadku strat w uprawach a ubezpieczenie

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczającej co najmniej połowy powierzchni upraw w gospodarstwie (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) podlegała pomniejszeniu o 50 proc.

Pomoc została zatem pomniejszona o połowę, jeżeli:

 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych z powodu gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwierolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego ze wspomnianych wyżej ryzyk lub suszy – dotyczy pomocy za szkody spowodowane przez klęski inne niż susza;
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane suszą w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dotyczy pomocy w przypadku szkód spowodowanych przez suszę.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover