Archiwa tagów: Od pola do stołu

Obecny stan prac nad rozporządzeniem w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest ograniczenie zarówno stosowania pestycydów chemicznych, jak i ryzyka z nimi [...]

Plan działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz [...]