Archiwa tagów: PS WPR 2023 – 2027

Nabory w ramach PS WPR 2023 – 2027

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o płatności bezpośrednie, przejściowe wsparcie krajowe oraz o dofinansowanie działań [...]