Archiwa tagów: urządzenia melioracyjne

Obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych

Właściciel rzeczy winien mieć świadomość, że na zakres prawa własności składają się nie tylko uprawnienia [...]

Bagno Wizna – jak gospodarować wodą na obszarze Natura 2000 „Bagno Wizna”

Obszar Natura 2000 „Bagno Wizna” utworzony został 14 listopada 2008 r. na podstawie rozporządzenia Ministra [...]

Spółka wodna, czyli kiedy „niczyje” ma zarządcę

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne utrzymanie urządzeń melioracji należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli [...]