Archiwa tagów: Żywność

Herbicydy i ich wpływ na ekosystemy wodne

Herbicydy są nieodłączną częścią nowoczesnego rolnictwa i będą stosowane w coraz większych ilościach z powodu [...]

Próba ograniczenia marnotrawienia żywności – konsultacje publiczne

Zaproponowane przez Komisję Europejską poprawki do unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów – COM(2023) 420 [...]

Ślad wodny – sposób na zapewnienie racjonalnego wykorzystywania wody w rolnictwie

Wiemy, że w ciągu roku z powierzchni Polski odpływa rzekami do Morza Bałtyckiego ok. 30% [...]

Zintegrowane projekty dotyczące wody, energii i żywności przyjęte przez państwa członkowskie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

Podczas sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 października 2022 r. w Sun City Resort [...]