Trzy kroki do… cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego

Pisaliśmy już o tym, że pozwolenia na pobór wód czy zrzut ścieków nie są bezterminowe i aby przedłużyć ważność ich obowiązywania, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli tego nie zrobisz, twoje pozwolenie na korzystanie z wód wygaśnie. Możesz je stracić też w wyniku cofnięcia pozwolenia decyzją urzędnika. Co wtedy?

Ustawa Prawo wodne wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania. W jednym z poprzednich numerów opisaliśmy procedurę związaną z wygaśnięciem pozwoleń na pobór wód lub zrzut ścieków lub odprowadzenie wód opadowych na skutek utraty terminu jego obowiązywania. Ale co się dzieje, gdy pozwolenie wodnoprawne zostanie cofnięte przez organ, który je wydał, wcześniej niż wygaśnie termin jego obowiązywania?

Kiedy tak się może stać?

Podstawą cofnięcia pozwolenia może być fakt, że zmieniono cel i zakres korzystania z wód lub warunki stosowania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W takim przypadku zmiana zazwyczaj została zgłoszona już wcześniej i procedowane jest w tym zakresie nowe pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli nie – musisz się liczyć z cofnięciem zgody wydanej wcześniej przez uprawniony organ.

Najczęściej jednak cofniecie pozwolenia jest skutkiem nieprzestrzegania przez zakład zawartych w nim warunków i narażeniem na szkodę innych użytkowników lub spowodowaniem zagrożenia dla jakości środowiska. Oznacza to, że Wody Polskie mogą cofnąć ci pozwolenie bez odszkodowania, jeżeli:

  • nie realizujesz obowiązków wobec innych zakładów;
  • nie realizujesz przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, które zostały wskazane w pozwoleniu;
  • nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, potwierdzone wynikami monitoringu wód, w efekcie korzystania z wód przez twój zakład;
  • dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.

Pamiętaj!
Żadne udzielone pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną (pobór wód, zrzut wód i ścieków) nie jest bezterminowe i każdy sposób korzystania podlega ocenie.

Przed wszczęciem procedury cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego organ Wód Polskich powiadomi cię o takiej możliwości. Będziesz miał wówczas okazję do przedstawienia informacji o dotychczasowym korzystaniu oraz faktów i dowodów świadczących o przestrzeganiu przepisów.

Pamiętaj!
W pozwoleniu masz określone warunki jego posiadania i zazwyczaj jest to szereg badań i analiz, które musisz wykonywać.

Organ wezwie cię do przedstawienia informacji o sposobie korzystania, o wynikach badań i przeprowadzonych kontroli, np. przez WIOŚ. Wiedz o tym, że organ dysponuje fachową wiedzą w zakresie stanu i jakości wód, potwierdzoną wynikami analiz. Wody Polskie współpracują w tym zakresie z inspektorem ochrony środowiska oraz posiadają własne służby kontrolne.

Organ Wód Polskich po cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego nałoży na zainteresowanego obowiązek usunięcia negatywnych skutków w środowisku wynikających z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego lub powstałych w wyniku działalności prowadzonej niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu. W decyzji zostanie określony również zakres i termin wykonania tych obowiązków.

Cofnięcie pozwolenia jest procedurą administracyjną, wobec tego zawsze przysługuje ci odwołanie się od decyzji.

Pamiętaj!
Jeżeli nie zgadzasz się decyzją stwierdzającą cofnięcie pozwolenia bez odszkodowania, zawsze przysługuje ci odwołanie się od niej.

Jest jeszcze jeden szczególny przypadek cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego. Dzieje się tak, jeżeli w terminie 3 lat nie rozpocząłeś korzystania z wód (poboru lub zrzutu) lub nie korzystałeś z tych uprawnień przez co najmniej 2 lata. Decyzja organu w tym wypadku zapada „z urzędu” i pozostaje ci wystąpić o nowe pozwolenie wodnoprawne.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover