Trzy kroki do… nawożenia, czyli jak uzyskać pozwolenie na rolnicze wykorzystanie ścieków

nawożenia

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Rolnicze wykorzystanie ścieków (jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę), zgodnie z ustawą Prawo wodne, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nawożenie ściekami jest możliwe bez pozwolenia, jeżeli ich łączna ilość jest nie większa niż 5 m3 na dobę. Czyli łączna roczna ilość nie będzie większa niż 1825 m3:

365 dni razy 5 m3 na dobę = 1825 m3.

W innym przypadku musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód.

Pamiętaj!
Bez względu na to, czy wykorzystanie ścieków do nawożenia będzie wymagało pozwolenia wodnoprawnego, czy też nie, muszą one spełniać wymagania jakościowe.

Warunki jakościowe określa paragraf 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Przepisy wskazują na konieczność spełnienia wymagań jakościowych w następującym zakresie:

 • BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej co najmniej o 50%;
 • ścieki spełniają warunki sanitarne określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
 • ścieki nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia ich substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;
 • ścieki nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających ich najwyższe dopuszczalne wartości określone w:
 • lp. 1 i 2 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
 • lp. 2 i 21 – 58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Pamiętaj!
Ścieki wykorzystywane rolniczo podlegają badaniu stanu i składu oraz badaniu mikrobiologicznemu i parazytologicznemu co najmniej raz na dwa miesiące.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Jeżeli wykorzystujesz do nawożenia ścieki w ilości większej niż 5 m3 na dobę wystąp o pozwolenie wodnoprawne. Jest ono, zgodnie z artykułem 389 ustawy Prawo wodne, wymagane na szczególne korzystanie, czyli – w omawianym zagadnieniu – na rolnicze wykorzystanie ścieków.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków to 250,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich.

Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącz sporządzony pisemnie operat wodnoprawny, w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy.

Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie.

Pamiętaj!
Operat musi zawierać wszystkie informacje wskazane w art. 409 ust. 1 i ust. 2. Jeżeli któryś z punktów nie dotyczy zrzutu ścieków, w operacie powinna zostać zawarta informacja „nie dotyczy”. Pominięcie lub wykreślenie danego punktu skutkuje wezwaniem do uzupełnienia.

Zawartości operatu, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, uzupełnia ust. 5 art. 409 ustawy Prawo wodne. Rozszerza on informacje o dane charakterystyczne dla działalności polegającej na wykorzystaniu ścieków w rolnictwie. Wskazuje, że w operacie należy uwzględnić m.in.

 • ilości, stan i skład ścieków;
 • roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania;
 • numery i powierzchnię nawożonych działek oraz charakterystykę gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie opisu przedsięwzięcia, który nie będzie zawierał określeń specjalistycznych.

KROK III. ROBOTY I EKSPLOATACJA

Możesz przystąpić do prac rolniczych z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pamiętaj!
Za rolnicze wykorzystanie ścieków nie jest naliczana opłata przez Wody Polskie.

Musisz zwrócić uwagę na to, gdzie wykorzystujesz ścieki. Rozporządzenie dotyczące …warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków… określa bowiem położenie gruntów, na których można rolniczo stosować ścieki oraz dopuszczalną zawartość metali ciężkich w glebach. Mówi o tym załącznik nr 11 do wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Pamiętaj!
Na obszarach, na których rolniczo wykorzystujesz ścieki, wykonuj co 5 lat badania określające zawartość metali ciężkich w glebach.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover