Trzy kroki do… ochrony, czyli jak uzyskać decyzję na strefę ochronną ujęcia wody

jak uzyskać

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Sprawdź, jakiej ochrony wymaga twoje ujęcie wody. Dla ujęć zbiorowego zaopatrzenia wymagane będzie ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. Dla pozostałych wystarczająca będzie strefa ochronna obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.

Pamiętaj!
Niemal wszystkie ujęcia wody, powierzchniowe i podziemne, objęte są obowiązkiem ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej. Wyjątek stanowią tylko ujęcia służące do zwykłego korzystania, czyli takie z których indywidualny użytkownik pobiera mniej niż 5 m3 na dobę.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Strefę ochronną, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, ustanawia się z urzędu. To znaczy, że właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich zatwierdza teren strefy ochrony bezpośredniej po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia i/lub na pobór wód z tego ujęcia.

Zgodnie z art. 136 ustawy Prawo wodne w decyzji wskazuje cztery bezwzględne obowiązki do realizacji na terenie ochrony bezpośredniej. Są to:

 1. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
 2. zagospodarowanie terenu zielenią;
 3. odprowadzenie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
 4. ograniczenie przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody do niezbędnego minimum.

W decyzji zostanie określony obszar terenu ochrony bezpośredniej. Jeżeli w dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i operatem zawarta będzie informacja o kształcie i wymiarach terenu ochrony bezpośredniej, organ przyjmie tę informację i ustanowi teren strefy zgodnie z przedstawionymi danymi. W innym przypadku otrzymasz wezwanie do uzupełnienia dokumentów o wymiary i kształt „strefy bezpośredniej”. To ważne, ponieważ obszar ten należy ogrodzić i umieścić na ogrodzeniu tablice zawierające informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym.

Pamiętaj!
Na obszarze obejmującym teren ochrony bezpośredniej zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z poborem wody. Mogą na nim znajdować się budynki i urządzenia, ale wyłącznie związane z procesem eksploatacji ujęcia.

Opłata za wydanie decyzji dla strefy ochronnej, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, wynosi 10 zł i wnoszona powinna być na konto Urzędu Gminy właściwego dla siedziby zarządu zlewni Wód Polskich.

KROK III. ROBOTY I EKSPLOATACJA

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Obszar ten należy ogrodzić. Na ogrodzeniu trzeba umieścić tablicę informacyjną o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Wzór tablicy jest ściśle określony i wynika z zapisów rozporządzenia w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody:

 • rozmiar: wysokość 400 mm, długość 800 mm;
 • kształt – prostokąt;
 • kolor – niebieski RGB: R:41, G:74, B:160;
 • wzór – otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi;
 • wielkość napisu – litery koloru białego, wielkość – 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) – 208 pkt, czcionka – Arial Black.

Możesz ją pobrać tutaj:

Pamiętaj!
Decyzja dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, na których została ustanowiona. Wyznaczając jej granicę, pamiętaj o nakazie ograniczenia przebywania na jej obszarze osób niezatrudnionych przy obsłudze ujęcia.

O ustanawianiu strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej w drodze aktu prawa miejscowego napiszemy w kolejnych numerach.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover