Trzy kroki do… wydania zgłoszenia wodnoprawnego – przegląd

wydania zgłoszenia

W tym wydaniu, specjalnie dla Was, przygotowaliśmy całoroczny przegląd zgłoszeń wodnoprawnych i tematów poruszanych w kompendium wraz z linkami do wcześniejszych numerów „Wodnych Spraw”. W jednym miejscu zebraliśmy dostępy do poprzednich „Trzech kroków do…”. Dzięki temu unikniesz szukania co, gdzie i kiedy.

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Ustawa Prawo wodne wskazuje wszystkie przypadki, w których wymagane jest uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego. Część z nich opisaliśmy już w poprzednich wydaniach, część jeszcze przed nami. Opublikowane dotychczas kompendia wodne dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych zebraliśmy dla Was w poniższym zestawieniu.

Do opisanych już działań wymagających uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego zalicza się:

Wykonanie pomostu o szerokości do 3m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów

Opublikowano 24 lutego 2023 Trzy kroki do… rekreacji na wodzie, czyli jak uzyskać zgłoszenie na wykonanie pomostu

Postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe

Opublikowano 10 sierpnia 2023 Trzy kroki do… zorganizowania rekreacji na wodzie, czyli jak uzyskać zgłoszenie na postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe

Prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodnej, napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych

Opublikowano 30 grudnia 2022 Trzy kroki do… przekroczenia siecią, czyli jak położyć kable dla energetyki (i nie tylko) w poprzek wód

Wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzanie nimi wody, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem

Opublikowano 14 września 2023 Trzy kroki do… wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych

Opublikowano 28 września 2023 Trzy kroki do… odprowadzenia wód z wykopów budowlanych

Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu

Opublikowano 28 września 2023 Trzy kroki do… budowy stawu, czyli jak uzyskać zgłoszenie na wykonanie stawu

Wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód

Opublikowano 16 grudnia 2022 Trzy kroki do… budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych ilości wód i jakości wód służących do badania przewodności i temperatury wody w celu szacowania sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Opublikowano 12 października 2023 Trzy kroki do… wykonania urządzeń pomiarowych

Krok II. Niezbędne dokumenty

Wszystkie konieczne do zebrania dokumenty opisaliśmy w poszczególnych wydaniach. Klikając w linki dotyczące konkretnych tematów, znajdziesz właściwy opis zgłoszenia wodnoprawnego.

Pamiętaj!
Od początku roku 2024 obowiązuje nowa stawka za zgłoszenie wodnoprawne i jest to kwota 114,66 zł.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Pamiętaj!
Przed wykonaniem prac powinieneś uzyskać zgodę na wejście na dany teren. W przypadku terenu administrowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodę taką uzyskasz poprzez umowę użytkowania gruntów pod wodami.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover