Trzy kroki do… wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane

urządzeń odwadniających

Zgoda na wykonanie urządzeń odwadniających obiekt budowlany. Czy i kiedy taka zgoda jest wymagana i w jakiej formie będzie wydawana? Jakiej zgody wymaga wykonanie lub przebudowa rowu odwadniającego?

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Jeżeli planujesz wykonać obiekt budowlany i będzie on wymagał odwodnienia, musisz uzyskać odpowiednie zgłoszenie wodnoprawne. Co ważne – zgłoszenie uzyskasz wyłącznie w przypadku, gdy zasięg oddziaływania urządzeń odwadniających nie wykracza poza granice terenu, którego jesteś właścicielem.

Pamiętaj!
W przypadku, gdy zasięg oddziaływania urządzeń odwadniających będzie wykraczał poza twoją działkę, musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Wykonanie nowych rowów – urządzeń odwadniających – w pasie drogowym nie podlega zgłoszeniu wodnoprawnemu. Rowy odwadniające drogi, zgodnie z definicją art. 16 ustawy Prawo wodne, zaliczamy do urządzeń wodnych. Dla ich wykonania ustawa przewiduje tryb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jedynie w przypadku przebudowy lub odbudowy już istniejących urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych możesz skorzystać z procedury zgłoszenia wodnoprawnego.

Pamiętaj!
To ważne rozgraniczenia, które pozwolą właściwie zaplanować zakres uzyskiwanych zgód wodnoprawnych i nie narażą cię na dodatkowe koszty związane z ponownym opracowaniem błędnie złożonych wniosków.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o zgłoszenie wodnoprawne.

Zgodnie z artykułem 394 ustawy Prawo wodne zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest przed wykonaniem urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Zgłoszenie wodnoprawne. uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym.

We wniosku muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

 • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
 • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
 • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
 • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
 • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
 • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 100,23 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Pamiętaj!
Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje jednocześnie działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, oba wnioski rozpatruje się w ramach jednego postępowania, które zakończone jest wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pamiętaj!
Właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł, jeśli wiąże się to ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover