Trzy kroki do… zorganizowania rekreacji na wodzie, czyli jak uzyskać zgłoszenie na postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe

zorganizowania rekreacji

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Jeżeli planujesz zacumować na wodzie statek i prowadzić na nim restaurację albo działalność hotelową, albo sam planujesz zamieszkać na łodzi, będziesz potrzebował zgody wodnoprawnej. W takim przypadku wymagane będzie uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego.

Przepis ten odnosi się do statku, co oznacza wszystko, co pływa, np. żaglówkę, motorówkę, kajak, statek pasażerski, barkę itp.

Pamiętaj!
Na wodzie może cumować statek. Statek w rozumieniu innych ustaw – oznacza statek żeglugi śródlądowej, w tym mały statek lub prom, a także urządzenie pływające i statek morski.

To znaczy, że statek – twoja jednostka pływająca – musi posiadać świadectwo zdolności żeglugowej oraz dokument rejestracyjny.

Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się dla statków przeznaczonych do przewozu ładunków lub pasażerów. Dokument ten uzyskasz w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej po złożeniu właściwych dokumentów.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o zgłoszenie wodnoprawne.

Zgodnie z artykułem 394 ustawy Prawo wodne zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest na postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe.

Zgłoszenie wodnoprawne uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym.

We wniosku muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

 • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
 • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
 • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
 • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
 • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
 • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 100,23 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Prawnie nie ma znaczenia, gdzie planujesz postój. Przepisy stosuje się do wszystkich wód płynących.

Niemniej jednak będziesz musiał wykazać że:

 • istnieje możliwość bezpiecznego zacumowania statku,
 • parametry statku nie stanowią zagrożenia dla innych statków poruszających się np. po drodze wodnej.

Do dokumentów składanych na etapie wniosku nie jest potrzebna zgoda właściciela gruntu pokrytego wodami. Jeżeli wniosek jest kompletny i organ nie będzie miał wątpliwości po 30 dniach otrzymasz „zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu” .

KROK III. Roboty i eksploatacja

Pamiętaj!
Po uzyskaniu zgłoszenia, ale przed wykonaniem prac, powinieneś uzyskać zgodę na wejście w teren. W przypadku terenu administrowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodę taką uzyskasz poprzez umowę użytkowania gruntów pod wodami.

Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi oddaje się w użytkowanie na podstawie umowy i ustawa nie przewiduje formy przekazania praw do dysponowania gruntami pokrytymi wodami innej niż użytkowanie. Wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi składa się do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Uzyskanie umowy na użytkowanie gruntów pod wodami jest czasochłonne i, zgodnie z informacją na stronie Wód Polskich, termin załatwienia spraw wynosi do 120 dni (liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy).

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover