Ustawa o odnawialnych źródłach energii – nowelizacja

ustawa o odnawialnych źródłach energii

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762). Zmieniona ustawa o odnawialnych źródłach energii służy przede wszystkim wdrożeniu do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II). Rozwiązania zawarte w nowelizacji wspierają rozwój sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) w perspektywie długoterminowej, a co za tym idzie zwiększenie ich udziału w krajowym zużyciu energii.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – zmiany

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza liczne zmiany, m.in. w zakresie instalacji hybrydowych OZE, klastrów energii, wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego dla tworzenia OZE. Zawiera także przepisy aktualizujące ambicje w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ustawa uwzględnia ponadto rozwiązania zwiększające potencjał przyłączeniowy dla nowych źródeł wytwórczych OZE. Umożliwiają one przyłączania więcej niż jednej instalacji odnawialnego źródła energii w jednym miejscu, tzw. cable pooling.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – ustawowa definicja biometanu

Ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera ustawową definicję biometanu oraz zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu, a następnie przetwarzania go w biometan. Zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą, biometan to gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – szczegółowy zakres wprowadzonych zmian

 • Zaktualizowanie regulacji dotyczących ciepłownictwa i chłodnictwa

Doprecyzowano przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz tzw. ciepła odpadowego.

 • Rozszerzenie gwarancji pochodzenia

Rozszerzono możliwości wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak:, ciepło i chłód, biometan oraz wodór odnawialny. Przewidziano również możliwość przystąpienia polskiego organu wydającego gwarancje pochodzenia do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies (AiB).

 • Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. odnawialnych źródeł energii

Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) mającego na celu zapewnienie wsparcia informacyjnego przyszłym wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych.

 • Ułatwienia w zakresie procedur administracyjnych

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. W nowelizacji ustawy próg ten został podniesiony do 150 kW mocy.

 • Uregulowania dotyczące umowy sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Uregulowano kwestie sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii bezpośrednio od wytwórcy, czyli umowy Power Purchase Agreement (PPA).

 • Wprowadzenie „prosumenta lokatorskiego”

Wprowadzono nowe możliwości rozliczeń dla prosumentów produkujących energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym). Opracowane rozwiązanie umożliwi obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

 • Ułatwienia dla funkcjonowania klastrów energii

Uchwalone przepisy doprecyzowują m.in. definicję klastra energii, zasady współpracy biznesowej w jego ramach, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz obszar działania klastra energii. Przewidują również szczególne usprawnienia administracyjno-prawne oraz system wsparcia, z którego będą mogły skorzystać podmioty wpisane do nowego rejestru klastrów energii prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Regulacja zakłada również ścisłą współpracę klastrów energii z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD), której celem jest odciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

 • Ułatwienia dla funkcjonowania spółdzielni energetycznych

Nowe rozwiązania doprecyzowują definicję i przedmiot działalności spółdzielni energetycznych, warunki ich współpracy ze sprzedawcami energii oraz operatorami systemów dystrybucyjnych. Ponadto upraszczają warunki sprawozdawczości i zasady rozliczeń.

 • Wsparcie operacyjne (kontynuacyjne) dla instalacji OZE

Nowy system wsparcia przeznaczony jest dla wytwórców energii z instalacji będących w stanie umożliwiającym ich dalsze użytkowanie, przede wszystkim biogazowych, biomasowych oraz małych elektrowni wodnych, które wychodzą z systemu świadectw pochodzenia i ponoszą koszty operacyjne przewyższające przychody ze sprzedaży energii po cenie rynkowej. Rozpoczęcie działania systemu jest zawieszone do połowy 2025 r. ze względu na utrzymujące się wysokie ceny energii.

 • Wsparcie dla modernizacji instalacji OZE

Nowe przepisy mają na celu utrzymanie w systemie funkcjonujących jednostek, szczególnie tych, którym kończy się prawo do korzystania z systemów wsparcia, a które wymagają znaczących nakładów modernizacyjnych przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków.

 • Nowa definicja hybrydowych instalacji OZE

Wprowadzona zostaje nowa definicja hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii oraz mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, m.in. uwzględniająca funkcjonujące rozwiązania technologiczne.

 • Wsparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Zmiany związane z morską energetyką wiatrową mają na celu efektywniejsze planowanie rozwoju infrastruktury. Dotyczą one m.in. zwiększenia wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031 czy doprecyzowania przepisów dotyczących wniosku obejmującego wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej.

 • Współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej – tzw. cable pooling

Dzięki wprowadzanym regulacjom, polegającym na współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej, zwiększa się potencjał mocy wytwórczych. To znaczące wsparcie dla producentów energii z OZE, którzy aktualnie muszą zmierzyć się z odmową przyłączenia.

Kiedy zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii?

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2023 r. (z wyjątkiem przepisów wymagających odpowiednio dłuższego vacatio legis).

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover