W dniach 3 – 11 czerwca 2023 r. odbędzie się Europejski Zielony Tydzień

wodne sprawy

EU Green Week – Europejski Zielony Tydzień – to coroczne wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, w tym roku w dniach od 3 do 11 czerwca. Poświęcone jest w całości kwestiom związanym z ochroną środowiska i jest okazją do podsumowania dotychczas zrealizowanych działań. Poza tym ma na celu zachęcanie społeczeństwa do podejmowania działań ochronnych, troski o zachowanie i odbudowę środowiska naturalnego.

Jednym z głównych wydarzeń organizowanych w ramach EU Green Week jest konferencja „Delivering a Net-Zero World”, która odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2023 r. oraz warsztaty eksperckie organizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Udział w niej wezmą prelegenci ze świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. W trakcie konferencji zostaną omówione tematy dotyczące najnowszych wydarzeń politycznych w dziedzinie różnorodności biologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego zanieczyszczenia.

Wydarzenie będzie transmitowane na stronach internetowych Komisji Europejskiej, szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć tutaj. W ramach EU Green Week w całej Europie i poza nią szkoły, uniwersytety, stowarzyszenia przedsiębiorców, organizacje ekologiczne, lokalne grupy społeczne i agencje rządowe organizują liczne wydarzenia partnerskie, które mają na celu podnoszenie świadomości i edukowanie ludzi na temat znaczenia ochrony środowiska oraz promowanie zrównoważonych praktyk. Podczas tych wydarzeń organizowane będą warsztaty edukacyjne i seminaria oraz powstaną projekty przyjazne środowisku, które pokażą społeczeństwu, jak można przyłączyć się do transformacji ekologicznej. Dostępna lista wydarzeń partnerskich.