W ramach programu LIFE Komisja Europejska zainwestuje ponad 116 mln euro w nowe projekty strategiczne dotyczące klimatu i środowiska

wodne sprawy

Program LIFE to unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Komisja Europejska zainwestuje ponad 116 mln euro w nowe projekty. Będą one realizowane w Belgii, Estonii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Słowacji i Finlandii. Wspierają wdrażanie prawodawstwa i polityki UE na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym. Dodatkowo pomagają państwom-beneficjentom włączać cele z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej do innych polityk i instrumentów finansowych. Przyczyniają się także do realizacji strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz planów działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Wśród nowych Projektów Strategicznych LIFE znajdują się dwa, które będą realizowane w Polsce. Pierwszy dotyczy ochrony klimatu (LIFE AFTER COAL PL), a drugi ochrony przyrody (Wetlands Green LIFE). Przyznane dofinansowanie to w sumie ponad 30 mln euro.

Nowe projekty mają duże znaczenie w przekształcaniu Europy w obszar neutralny klimatycznie (Europejski Zielony Ład). Wspierają również unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, plany dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym oraz na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Poza tym przyczyniają się do przejścia na czystą energię.

Program LIFE funkcjonuje w UE nieprzerwanie od 1992 r. Za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne. Współfinansowaniem objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. Na okres 2021 – 2027 Komisja Europejska zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60%, do 5,4 mld euro, uwzględniając nowy podprogram dotyczący przechodzenia na czystą energię.

Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

music-cover