XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

Informujemy, że w dniach 11 – 13 października 2023 r. odbędzie się XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej. To prestiżowe wydarzenie skupiające w jednym miejscu wybitnych naukowców, praktyków oraz pasjonatów zajmujących się gospodarką wodną. Tegoroczna edycja odbędzie się w malowniczym Wrocławiu, a organizatorem wydarzenia jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Komitetem Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tematyka Szkoły koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych ze stanem ekologicznym rzek Polski oraz na wyzwaniach i perspektywach po katastrofie odrzańskiej w 2022 r. To doskonała okazja do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń oraz twórczej dyskusji nad przyszłością naszych zasobów wodnych.

XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej – Stan ekologiczny rzek Polski – wyzwania i perspektywy

Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej to forum wymiany doświadczeń różnych zespołów badawczych w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Od ponad 30 lat jest to niemal coroczna okazja do zapoznania się z nowymi odkryciami oraz pracami realizowanymi w Polsce i za granicą. Szkoła skupia zarówno przedstawicieli nauki, praktyki inżynierskiej, administracji, prawa i ekonomii, jak i młodą kadrę rozwijającą umiejętności w dziedzinie gospodarki wodnej.

Po raz pierwszy Szkoła Gospodarki Wodnej została zorganizowana w Jabłonnej w 1986 r., a jej tematem były Problemy i metody sterowania systemem wodno-gospodarczym. Przez lata odbywała się w różnych regionach kraju, a jej format zmieniał się od pięciodniowego seminarium po trzydniową konferencję, która w ostatnich latach odbywała się także w trybie zdalnym.

Aktualna, XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej skupia się na zagadnieniach związanych z jakością wody, a wiodącym tematem jest Stan ekologiczny rzek Polski – wyzwania i perspektywy po katastrofie odrzańskiej w 2022 r. Dobrej jakości woda stanowi podstawę funkcjonowania środowisk rzecznych, jeziornych i morskich. Ma także kluczowe znaczenie dla człowieka – ujęcia wód pitnych w Polsce w znacznym stopniu korzystają z zasobów powierzchniowych. Katastrofa odrzańska pokazała słabość aktualnie funkcjonujących systemów ochrony wód przed skażeniem, zarówno w aspekcie monitoringu, jak i ram prawnych formułujących zasady ochrony przed dostawą zanieczyszczeń. Niezbędna jest zatem debata, której efektem będzie wyznaczenie nowych kierunków działań w kontekście utrzymywania jakości wód powierzchniowych.

Podstawowe zagadnienia:

  • przyczyny i skutki katastrofy odrzańskiej w 2022 r.,
  • stan jakościowy rzek polskich,
  • negatywne oddziaływanie człowieka na jakość wód,
  • normy prawne regulujące ochronę wód powierzchniowych – perspektywy zmian,
  • rozwój sieci monitoringu,
  • wyzwania społeczne w zakresie ochrony ekosystemów wodnych.
XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej

Rejestracja

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia 22 września 2023 r. na stronie wydarzenia. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji, opłaty konferencyjnej oraz innych kosztów zamieszczone są w zakładce „o szkole”. W ramach uczestnictwa zapewniona jest nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz nawiązania kontaktów z ekspertami, ale także unikalna okazja do zwiedzenia Centrum Wiedzy o Wodzie – HYDROPOLIS, które jest niezwykłą atrakcją dla miłośników gospodarki wodnej i ekologii. Centrum łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. HYDROPOLIS jest także wyjątkowym przykładem rewitalizacji obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja poświęcona wodzie mieści się w dziewiętnastowiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej.

XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej to wyjątkowe wydarzenie, które pozwala pogłębić wiedzę z dziedziny gospodarki wodnej oraz jest przestrzenią do podjęcia dyskusji na temat stanu ekologicznego rzek Polski po katastrofie odrzańskiej. To szansa nie tylko dla naukowców i specjalistów, ale również dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć wyzwania związane z ochroną środowiska wodnego naszego kraju.

music-cover