„O wodzie w zawodzie” – hydrolog

Kontynuujemy cykl publikacji na temat roli wody w codziennej pracy praktyków i pracowników naukowych różnych dziedzin związanych z tematem wody. W tym numerze „Wodnych Spraw” o swoich doświadczeniach z wodą pisze profesor Andrzej Wałęga – hydrolog, Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Hydrologia – pasja, wyzwanie, hobby?

Słowo „hydrologia” wywodzi się z języka greckiego, gdzie „hydro” oznacza wodę, a „logos” naukę, wiedzę. Zatem, w wolnym tłumaczeniu, hydrologia to nauka o wodzie. Oczywiście jest to bardzo duże uogólnienie i uproszczenie, gdyż jest ona bardzo zróżnicowana, podzielona na wiele obszarów badań.

Studiując hydrologię na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja), trudno było mi pojąć, dlaczego moi nauczyciele i mentorzy byli tak zafascynowani tym obszarem nauki. Przedmiot wydawał się łatwy i przyjemny, ale poza zestawianiem licznych tabelek, wykresów i krzywych, niewiele dla mnie z niego wynikało. Po latach zrozumiałem, że te liczby, zestawiania i wykresy mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu cząstki przyrody, jaką jest woda oraz dla praktyki hydrotechnicznej. Dopiero podczas studiów doktoranckich stało się dla mnie oczywiste, że ilość wody i jej obieg są równie ważne, co jej jakość. I tak z upływem czasu przesiąkłem „hydrologią”, która obecnie jest dla mnie już nie tylko obszarem nauki, którym zajmuję się zawodowo, ale i swego rodzaju „rozrywką umysłową”.

Praca hydrologa polega na prowadzeniu systematycznych badań (ilościowych i jakościowych) nad obiegiem wody w przyrodzie w cyklu hydrologicznym, analizie bilansu wodnego zlewni oraz jego zmienności czasowej i przestrzennej, a także opracowywaniu i doskonaleniu modeli matematycznych, dotyczących obiegu wody w zlewni na potrzeby sporządzania prognoz hydrologicznych i danych wejściowych dla projektantów. Ważnym aspektem prac jest też badanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na zasoby ilościowe i jakościowe wód.

Hydrologia jest nauką, która pozwala nam zgłębić proces obiegu wody w zlewni (to bardziej z punktu widzenia nauk o Ziemi), ale jest kluczowa także dla inżynierów i projektantów, a powinna być też dla decydentów. Obecnie żyjemy w świecie szybkiego rozwoju technik i narzędzi, stosowanych także w hydrologii. Prace w tej dziedzinie są w bardzo wielu przypadkach zaawansowane obliczeniowo, wykorzystują zróżnicowane źródła informacji oraz coraz częściej są wielodyscyplinarne. Do hydrologii bardzo silnie wkroczyły nauki matematyczne i statystyka. Zatem wymyślenie, przeprowadzenie eksperymentu, opis, a następnie jego publikacja są ogromnym wyzwaniem. Coraz ważniejsze, z mojego punktu widzenia, jest łączenie hydrologii z innymi obszarami nauki, np. socjologicznymi, gdyż dopiero wtedy widzimy, jaki wpływ na zachowania człowieka ma hydrologia oraz jak człowiek modyfikuje środowisko. Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy widzimy postępujące zmiany klimatu, a także, a może przede wszystkim, zmiany użytkowania zlewni.

Ale hydrologia to też praktyka. W dokumentacjach projektowych obliczenia hydrologiczne znajdują się na pierwszych kilku stronach. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia powodzenia całości przedsięwzięcia. Popełnienie błędu w analizach hydrologicznych skutkować będzie „wyrzuceniem do kosza” nawet najbardziej złożonych obliczeń projektowych. Zatem dla mnie hydrologia ma też ogromny wymiar praktyczny, połączony z wielką odpowiedzialnością osób parających się nią w solidnym podejściu do prowadzonych obliczeń.

Ważne w zawodzie hydrologa jest to, że potrafi patrzeć w przyszłość i przewidywać konsekwencje naszych poczynań w środowisku. Taka wiedza powinna być pomocna przy wariantowej analizie działań podejmowanych przez człowieka w środowisku. Jednocześnie hydrolog dostarcza kluczowych informacji dla specjalistów (projektantów) z innych obszarów, wiedzy niezbędnej do podejmowania przez nich działań, np. przy projektowaniu budowli hydrotechnicznych czy w ekohydraulice. To w czasie ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych (powodzie i susze) od hydrologa społeczeństwo dostaje informacje o skali zagrożenia, przyczynach i prognozach rozwoju zdarzeń. Te informacje często pomagają uchronić obywateli przed stratami materialnymi, a nawet utratą zdrowia czy życia.

Uważam, że w społeczeństwie hydrologia jest niedoceniana. Zwłaszcza młodzi ludzie nie dostrzegają jej znaczenia w szeroko pojętej gospodarce narodowej. Zauważamy jej wartość tylko w sytuacjach kryzysowych, jak powodzie czy susze. Problem w tym, że naszymi działaniami chcemy leczyć jedynie skutki, bez postawienia odpowiedniej diagnozy. Stąd wszystkie katastrofy hydrometeorologiczne. W moim przekonaniu hydrologią zajmują się obecnie pasjonaci, co jest dobre, ale może być niewystarczające z punktu widzenia zapotrzebowania rynkowego na ekspertów. Z punktu widzenia kształcenia hydrologia jest dla mnie opowieścią o wędrówce wody od źródeł do ujścia, którą chętnie dzielę się z moimi studentami, licząc na to, że w przyszłości oni będą dopisywać kolejne rozdziały tej historii.

Autor jest doktorem habilitowanym inżynierem nauk rolniczych ze specjalizacją hydrologia, gospodarka wodno-ściekowa, profesorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej. Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover