Od wody słonej do słodkiej. Eksperyment pokazujący, że nanostruktury mogą poprawić proces odsalania wody

od wody słonej

Ponad 60% ludzi na Ziemi zmaga się z poważnym  niedoborem wody. Odsalanie wody morskiej dla niektórych regionów świata jest głównym sposobem na pozyskanie słodkiej. Najczęściej stosowaną do tego metodą stała się odwrócona osmoza. Proces ten polega na przepływie przez membranę wody morskiej. Wysokie ciśnienie przepływu ma na celu wyeliminowanie minerałów.

Innowacje ułatwiające przejście od wody słonej do słodkiej

Na podstawie istniejących procesów odwróconej osmozy międzynarodowy zespół naukowców opracował innowacyjne rozwiązanie – wprowadzanie nanoskalowych struktur. Swoje odkrycie opublikowali w „Nano Research” 18 listopada br.

Aby zwiększyć wydajność separacji, naukowcy przeprowadzili proces tworzenia wielofunkcyjnej warstwy pośredniej eteru koronowego w membranie poliamidowej. Dzięki temu zyskała ona więcej nanoskali na powierzchni, co doprowadziło do wzrostu wydajności. Ponadto nanoskalowe pory są w stanie zapewnić szybsze kanały transportu wody. Dzieje się tak, ponieważ membrana poliamidowa wykazuje znacznie lepszą przepuszczalność.

Czy nowy sposób przejścia od wody słonej do słodkiej da oczekiwane rezultaty?

W swoim eksperymencie naukowcy rozprowadzili eter koronowy na podłożu impregnowanym wodnym roztworem aminy, a następnie użyli roztworu chlorku trimezoilu/heksanu. Miało to na celu zwiększenie skuteczność membrany poprzez wywołanie reakcji polimeryzacji i doprowadzenie do powstania nanostruktur. Warstwa eteru koronowego zmniejsza szybkość reakcji polimeryzacji międzyfazowej oraz kontroluje reakcję w ograniczonej przestrzeni, prowadząc do powstania ultracienkiej i jednolitej warstwy poliamidu i zwiększając tym samym skuteczność separacji. Kolejnym krokiem w tych badaniach będzie sprawdzenie, czy te pozytywne wyniki są powtarzalne i skalowalne.

music-cover