EFRAG szuka ekspertów do współtworzenia standardów sektorowych ESRS dla górnictwa

EFRAG

Wciąż trwają prace nad sektorowymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju European Sustainability Reporting Standards (ESRS), które mają zostać wydane przez Komisję Europejską. Za ich opracowanie odpowiedzialna jest instytucja Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG, ang. European Financial Reporting Advisory Group). Jednym z sektorów, dla których standardy ESRS zostaną przygotowane w pierwszej kolejności, jest branża górnicza i wydobywcza. W związku z tym 19 marca 2024 r. EFRAG wystosowało zaproszenie do grupy roboczej, skierowane do związanych z nią ekspertów.

Czym są standardy sektorowe ESRS?

Prace realizowane na wniosek Komisji Europejskiej przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) związane z Europejskimi Standardami Zrównoważonego Raportowania (ESRS) są wynikiem przejętej przez Parlament Europejski w 2022 r. dyrektywy CSRD (z ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), zastępującej przepisy dotyczące raportowania niefinansowego NFRD (z. ang. Non-Financial Reporting Directive).

Przygotowywane projekty standardów dzielą się na dwa zestawy:

 • ogólne, którym podlegają wszystkie podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczości, przyjęte przez KE w lipcu 2023 r. i obejmujące 2 standardy przekrojowe i 10 standardów tematycznych, podzielonych na obszary środowiskowe, społeczne oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • branżowe (sektorowe), które obejmują 40 sektorów wraz z uwzględnieniem ich specyfiki, nad którymi prace wciąż trwają.

Ogólne standardy ESRS, o których pisaliśmy w wydaniu 1/2022 Wodnych Spraw, mają przede wszystkim zagwarantować spójność i wiarygodność raportowanych informacji ESG (Environmental, Social and Governance) oraz umożliwić ich porównywanie. Sektorowe ESRS’y, które są na etapie opracowywania przez EFRAG, mają mieć natomiast charakter dodatkowy. Ich celem jest określenie wymogów informacyjnych związanych z wpływami, ryzykiem oraz możliwościami, które nie zostały uwzględnione w ogólnych wytycznych.

Jak wygląda proces opracowywania standardów sektorowych ESRS?

Proces opracowywania standardów branżowych ESRS przez EFRAG dzieli się na dwa etapy — wstępny (projektowy) i końcowy. Każdy z nich dodatkowo podzielony jest na fazy przygotowawcze.

W etapie projektowym powstawania branżowych standardów występują 4 fazy:

 • badania — mająca na celu określenie priorytetowych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju w danej branży oraz aktualnie występujących praktyk związanych z ujawnianiem informacji;
 • opracowania — w trakcie którego, na podstawie zebranych informacji oraz wkładu społeczności sektorowej, przygotowywany jest dokument roboczy;
 • walidacji — przyjmującej postać publicznej dyskusji podczas posiedzenia EFRAG SR TEG oraz EFRAG SRB;
 • zatwierdzenia projektu do konsultacji społecznych.

Etap końcowy opracowywania standardów sektorowych ESRS dzieli się z kolei na 5 faz, obejmujących:

 • konsultacje społeczne;
 • analizę informacji zwrotnych pozyskanych w ramach konsultacji społecznych;
 • omówienie wniosków i uwag będących wynikiem konsultacji społecznych oraz dokonanie na ich podstawie zmian w projektach;
 • zatwierdzenie ostatecznej wersji projektu ESRS, 
 • ostateczną redakcję projektu przed jego publikacją przez EFRAG.

Proces związany z opracowywaniem standardów branżowych ESRS jest przeprowadzany każdorazowo z zachowaniem procedur tej instytucji, które obejmują między innymi konsultacje społeczne oraz dyskusje z ekspertami technicznymi.

Na jakim etapie są standardy branżowe ESRS dla sektora górniczego i wydobywczego?

Aktualnie EFRAG realizuje prace wdrożeniowe nad branżowymi ESRS dla dwóch sektorów — Oil and Gas (ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz Mining, Quarrying and Coal (górnictwa, wydobycia i węgla). Oba z nich są na etapie projektowym i przeszły fazę badań.

Branżowe standardy ESRS dla górnictwa zostały już wstępnie opracowane i są na wczesnym etapie zatwierdzania, a związany z nimi dokument roboczy opublikowany został 3 lutego 2023 r. Aby przygotowany projekt standardów był w pełni zgodny z przyjętymi przez EFRAG procedurami należytego procesu związanego z ustalaniem standardów raportowania dotyczących zrównoważonego rozwoju, konieczne jest ustanowienie grupy społeczności sektorowej. Składać ma się ona z ekspertów ds. górnictwa i wydobycia, którzy będą mogli przedstawić uwagi na temat zaktualizowanego dokumentu roboczego.

EFRAG zaprasza ekspertów do współpracy nad standardami ESRS dla sektora górniczego i wydobywczego

W związku z tym EFRAG 19 marca 2024 r. wystosował zaproszenie zachęcające ekspertów technicznych z udokumentowanym doświadczeniem w sektorze górniczym i wydobywczym, do dołączenia do społeczności branżowej. Poszukiwani byli zarówno eksperci pracujący na co dzień w korporacjach działających w wymienionych sektorach, jak i przedstawiciele organizacji społecznych lub pozarządowych oraz badacze, a w szczególności przedstawiciele przedsiębiorstw raportujących.

Wymagania, jakie musieli spełnić, aby dołączyć do grupy społeczności sektorowej EFRAG to przede wszystkim ugruntowane doświadczenie w branży oraz chęć do aktywnego uczestnictwa w pracach nad projektem i dzielenia się swoją wiedzą.

EFRAG poszerza także zakres swoich działań, ogłaszając nabory do różnych grup tematycznych, co świadczy o ich zaangażowaniu w kompleksowe podejście do standardów ESRS dla wielu sektorów. Po zakończeniu prac, w tym etapu konsultacji społecznych, projekty standardów ESRS zostają formalnie przyjęte przez Komisję Europejską w formie rozporządzeń, co nadaje im moc obowiązującą. To duży krok w kierunku zwiększenia przejrzystości i spójności raportowania zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover