FEnIKS 2.5 Woda do spożycia – NFOŚiGW ogłasza nabór projektów

Feniks

FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) to program, którego celem jest budowa efektywnej, bezpiecznej infrastruktury o jak najmniejszym wpływie na środowisko, obniżenie emisyjności gospodarki, a także wzmocnienie systemu zdrowotnego i roli kultury w rozwoju państwa. Budżet programu wynosi ponad 24 mld euro. W dniu 31 października rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „FEnIKS 2.5: Woda do spożycia”. Jakie projekty będą wspierane i kto może być beneficjentem?

Kto może zgłaszać wnioski?

Beneficjentem mogą zostać przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) oraz jednostki administracji publicznej – samorządu terytorialnego. Należy tu zaznaczyć, że program FEnIKS przewiduje wsparcie dla projektów zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności wynoszącej co najmniej 15 tys., natomiast projekty rozbudowy infrastruktury wodociągowej muszą dotyczyć zaopatrzenia w wodę aglomeracji, w których gospodarka ściekowa jest zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. Projekt powinien być gotowy do realizacji oraz nie może zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, choć może być już rozpoczęty. Wydatki podlegające wsparciu mogą pochodzić z okresu od początku roku 2021 do końca roku 2029. Projekt powinien się zakończyć przed upływem tego czasu.

Jakie projekty będą brane pod uwagę?

„FEnIKS 2.5: Woda do spożycia” dotyczy samodzielnych projektów systemów zaopatrzenia w wodę. Mogą to być inicjatywy dotyczące zarówno budowy, jak i modernizacji infrastruktury zapewniającej ludności dostęp do odpowiedniej ilości dobrej jakościowo wody do spożycia. W ramach programu można zgłaszać projekty dotyczące budowy i modernizacji ujęć wody, stacji uzdatniania, rozwiązań dotyczących magazynowania i dystrybucji, np. sieci wodociągowych, inteligentnych systemów monitorowania i inne. Mogą one dotyczyć też pomysłów związanych z ograniczaniem strat, odzyskiem i ponownym użyciem wody, a także zapewnieniem bezpieczeństwa jej dostarczania i podnoszeniem świadomości ekologicznej ludności w zakresie oszczędzania zasobów. Program FEnIKS 2.5 posiada budżet 300 mln zł, przy czym minimalna kwota dofinansowania projektu biorącego udział w naborze to 500 tys. zł.

Program FEnIKS – jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Program FEnIKS obejmuje 110 różnych działań w podziale na 8 grup priorytetów, które dotyczą: energetyki i środowiska, transportu, zdrowia i kultury. Działanie „FENX.02.05 Woda do spożycia” ujęte zostało w priorytecie „FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR”. Projekty w ramach każdego działania powinny spełniać zarówno cele ogólne programu, jak i cele danego priorytetu oraz specyficzne cele szczegółowe. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że projekt spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki. Wnioski przyjmowane są przez NFOŚiGW i należy je składać drogą elektroniczną. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z udostępnioną wraz z regulaminem instrukcją i wzorem, a następnie złożony przez aplikację CST2021 dostępną na stronie. Dokumenty przyjmowane są od 31 października 2023 r. do końca stycznia 2024 r.

Jak wybierane są projekty w ramach programu FEnIKS?

W pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy zgłoszony projekt wpisuje się w określone cele, tzn. czy mógłby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju kraju przy założeniach niskiej emisji i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Następnie brane pod uwagę są kryteria oceny projektów, z którymi można zapoznać się w załącznikach do regulaminu. Część z nich jest obligatoryjna (np. wielkość gminy czy odporność infrastruktury na zmianę klimatu), a część rankingująca (np. zastosowanie elementów edukacyjnych). Kryteria oceniane są w dwóch etapach – po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w pierwszym, mogą przejść do kolejnego. Dofinansowanie zostanie przyznane tym projektom, które otrzymają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania budżetu. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na drugi lub trzeci kwartał 2024 r.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover