W ramach programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże miejskiemu samorządowi w Sochaczewie wsparcie finansowe w wysokości 62 mln zł – 33,4 mln zł dotacji oraz 28,6 mln zł pożyczki – na budowę zakładu geotermalnego. W dniu 11 października, podczas spotkania w Sochaczewie, wiceminister Jacek Ozdoba ogłosił, że już za trzy lata mieszkańcy tego miasta będą mogli korzystać z ciepła pozyskiwanego z wnętrza ziemi.

Geotermia w Sochaczewie to przełomowy projekt mający na celu nie tylko zwiększenie komfortu życia mieszkańców, ale również stanowiący istotny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu.

Geotermia – co zakłada projekt

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie odwiertu geotermalnego o nazwie Sochaczew GT-2, który ma pełnić rolę otworu chłonnego w systemie geotermalnym typu dublet z istniejącym już otworem Sochaczew GT-1. W założeniach początkowych głębokość tego odwiertu ma wynosić 1650 m., jednak rzeczywista głębokość będzie zależała od warunków geologicznych, które zostaną odkryte dopiero w trakcie procesu wiercenia. Ponadto istniejący już odwiert, który będzie używany jako otwór produkcyjny, zostanie dostosowany do eksploatacji i połączony z systemem ciepłowniczym.

Energia geotermalna pozyskiwana z wody wydobywanej z otworu produkcyjnego zostanie przekazana do miejskiej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem wymiennika oraz pompy, które przekształcą ją w ciepło dostarczane do miejskich budynków. Ponadto oczyszczona i ochłodzona woda geotermalna będzie używana jako pitna, a jej nadmiar zostanie odprowadzony do ziemi przez otwór chłonny.

Następny etap projektu obejmie stworzenie zakładu geotermalnego, który będzie współpracował z istniejącą ciepłownią konwencjonalną. Zostanie on wyposażony w różne urządzenia, w tym absorpcyjną pompę ciepła, kocioł wysokotemperaturowy, wymienniki ciepła do sieci ciepłowniczej oraz do źródła geotermalnego, pompy cyrkulacyjne, urządzenia technologiczne (takie jak rurociągi, zawory regulacyjne, zawory odcinające, urządzenia pomiarowe, instalacje automatyczne i elektryczne oraz układy stabilizacji ciśnienia), pompy do transportu wody geotermalnej, a także system sterujący pracą ujęcia.

Dodatkowo przewiduje się modernizację sieci ciepłowniczej, w tym budowę 2,6 km nowych odcinków oraz modernizację 100 istniejących węzłów. Planowana jest także budowa przyłącza i instalacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej do dostarczania gazu ziemnego.

Geotermia to także szansa na zaopatrzenie miasta w wodę

Pod Sochaczewem znajdują się ogromne zasoby ciepłej wody o doskonałych parametrach, które mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania, ale także jako woda pitna dla miasta.

Sochaczew od dawna stoi przed koniecznością przebudowy swojego systemu zaopatrzenia w wodę. Jest ona nieunikniona. Przestarzała sieć wodociągowa, pochodząca jeszcze z lat 50. ubiegłego wieku, wymaga natychmiastowej modernizacji. Nie lepiej jest z jakością dostarczanej wody, która często wymaga mieszania różnych źródeł, aby była zdatna do picia. Przykładem jest woda z ujęcia w Kuznocinie, która z powodu wysokiej zawartości związków manganu i żelaza musi być miksowana z wodą z Konar.

W tym kontekście budowa zakładu geotermalnego stanowi dobrą wiadomość. Ten projekt nie tylko wykorzysta potencjał ciepła z głębi ziemi do ogrzania miasta, ale także może przynieść oszczędności w planowanych w przyszłości inwestycjach związanych z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę groźbę ograniczenia poboru wody z ujęć w Konarach. Ministerstwo Środowiska obawia się naruszenia ekosystemu Puszczy Kampinoskiej.

Miejscy radni kilka lat temu przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, który zakładał modernizację sieci, budowę nowych ujęć w Mistrzewicach, stacji uzdatniania wody przy ulicy Wyszogrodzkiej oraz ułożenie magistrali wodnej łączącej Mistrzewice z Chodakowem. Pomimo wsparcia unijnego brakuje środków na poprawę gospodarki wodnej. Szacunki wskazują, że inwestycje w dostarczanie wody mogą kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Bez tych inwestycji Sochaczew stanie w obliczu poważnych ograniczeń rozwojowych. Zapewnienie dostępu do wody staje się priorytetem. Geotermia to szansa na rozwiązanie tych problemów.

Energia geotermalna to źródło ciepła i wody dla Sochaczewa

Geotermia może przynieść miastu wiele korzyści. Dzięki wsparciu finansowemu Sochaczew otrzyma dostawę ciepła z wnętrza ziemi już w 2026 r. To nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale też duży krok w kierunku ochrony środowiska. Co więcej, geotermia otwiera szanse na tak potrzebną poprawę systemu zaopatrzenia w wodę. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej staje się bardziej osiągalna, dzięki oszczędnościom generowanym przez ten projekt. Energia geotermalna daje nadzieję na poprawę jakości życia w mieście, wdrożenie bardziej ekologicznych rozwiązań oraz perspektywę zrównoważonego rozwoju. To inwestycja w przyszłość Sochaczewa i dobro jego mieszkańców.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover