Niebieski Ład – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zainicjował nowy kierunek działań dla wody

wodne sprawy

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał do prac nad Niebieskim Ładem w 2023 roku. Głównym zadaniem jest przygotowanie strategii w zakresie gospodarki wodnej na poziomie europejskim.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest ciałem doradczym Komisji Europejskiej. W jego skład wchodzi ponad 300 członków ze wszystkich krajów członkowskich. W kwietniu bieżącego roku wiceprzewodniczącym Komitetu został Polak – Krzysztof Pater. W kręgu zainteresowań Komitetu znalazła się też kwestia wody. Dostrzeżony został powszechny problem zarówno z ilością, jak i jakością wód w całej Unii Europejskiej.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w trosce o Niebieski Ład

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny odpowiedział na zidentyfikowane problemy, proponując Niebieski Ład – strategię określającą kierunki zmian i inwestowania w gospodarkę wodną. Na obecnym etapie przedstawiono trzy główne obszary zainteresowań:

  1. dostęp do czystej wody i kwestie geopolityczne;
  2. zrównoważone gospodarowanie wodami;
  3. finansowanie zrównoważonej, konkurencyjnej i sprawiedliwej niebieskiej transformacji.

Więcej szczegółów zostanie przedstawionych na konferencji pod hasłem „Call for an EU Blue Deal”, czyli Czas na Niebieski Ład. Odbędzie się ona w październiku 2023 r. i najprawdopodobniej będzie momentem zapoznania szerokiego grona odbiorców z pomysłami na radzenie sobie z kryzysem.