„Podręcznik adaptacji dla miast” został zaktualizowany

Podręcznik adaptacji dla miast

Po ośmiu latach od wydania dokumentu, „Podręcznik adaptacji dla miast” doczekał się potrzebnej aktualizacji. Z nowej publikacji samorządowcy dowiedzą się, jak przygotować plany adaptacji do zmiany klimatu (tzw. MPA), które wkrótce mogą być wymagane od wszystkich polskich miast o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys.

Klimada 2.0 – projekt NFOŚiGW

Pierwszy „Podręcznik adaptacji dla miast” opublikowany został przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r. Już wówczas przewidziano w nim klauzulę o potrzebie regularnego monitoringu oraz aktualizacji. Autorzy podkreślili, że tylko szczegółowa analiza danych historycznych, zwłaszcza dotyczących ekstremalnych zdarzeń klimatycznych, pozwoli przygotować stosowne prognozy dla miast.

Aktualizacją podręcznika, w ramach projektu Klimada 2.0, zajął się Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Środki na jej sfinansowanie pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu było opracowanie bazy wiedzy oraz strategii adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu. Jako wsparcie posłużyły wcześniejsze projekty Climacities oraz 44MPA. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy zapowiedział organizację cyklu bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli samorządów z zakresu przygotowania Miejskich Planów Adaptacji. Kursy prowadzone będą stacjonarnie w Warszawie oraz on-line, równolegle z publikacją aktualizacji.

Czym są Miejskie Plany Adaptacji?

We wstępie do zaktualizowanego podręcznika czytamy, że miasta skupiają obecnie ponad 60 proc. ludności Polski i generują większą część dochodu narodowego. Jednocześnie są też najbardziej podatne na zmiany klimatyczne. „Podręcznik adaptacji dla miast” ma pomóc im przygotować długofalową strategię reagowania i przystosowywania się do prognozowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W szczególności za problematyczne w miastach uznano fale upałów oraz nawalne opady. Konsekwentnie zwiększające się temperatury są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Intensywne deszcze stwarzają natomiast ryzyko podtopień, erozji brzegów morskich oraz zmian w bilansie wodnym. Te ostatnie mogą ograniczyć dostępność wody pitnej dla mieszkańców miast – bez odpowiednich planów adaptacyjnych grozi nam więc kataklizm. MPA mają zwiększyć odporność miast i podnieść ich potencjał radzenia sobie w zmieniających się warunkach.

Do 2023 r. w Polsce powstało ponad sto MPA. Opracowanie dalszych będzie aktywnie wspierane przez fundusze unijne, krajowe i regionalne. Środki dla miast o populacji powyżej 20 tys. oraz stolic powiatów z liczbą ludności od 15 do 20 tys. pochodzić będą głównie z UE.

Co zawiera „Podręcznik adaptacji dla miast” w zaktualizowanej wersji?

Nowa publikacja ma charakter strategiczno-wdrożeniowy. Instruuje samorządy, jak – krok po kroku – przygotować MPA. „Podręcznik adaptacji dla miast” podzielono na sześć etapów, które obejmują kompleksowy proces planowania, od utworzenia zespołu ds. adaptacji po monitoring i ewaluację. Dodatkowo zawarto w nim wskazówki dotyczące przygotowania obowiązkowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) i tego, jak zapewnić partycypację lokalnego społeczeństwa na każdym etapie planowania. Samorządy mogą również zapoznać się z możliwościami pozyskania zewnętrznych środków finansowych na przygotowanie MPA.

Podręcznik adaptacji dla miast porusza takie kwestie, jak mapowanie interesariuszy, w tym przedstawicieli świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, oraz identyfikację źródeł danych klimatycznych, społecznych i przestrzennych. Ponadto szczegółowo instruuje, jak przeprowadzić ocenę podatności i analizę ryzyka dla danego miasta i jak opracować różne opcje adaptacji, a następnie wybrać najlepszą.

Bardzo ciekawą sekcją zaktualizowanego podręcznika są opisy dobrych praktyk, czyli projektów zrealizowanych w Polsce w latach 2008-2022 w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne. Nie zaniedbano również procesu wdrażania MPA – opisano go od powołania struktur organizacyjnych po rozwój kompetencji i finansowanie działań. Do każdego etapu przygotowano listę sprawdzającą, która ułatwia rozwój i realizację planów.

Spodziewane korzyści dla miast

Przygotowanie MPA w oparciu o „Podręcznik adaptacji dla miast” ma przede wszystkim otworzyć drogę do środków finansowych dostępnych w ramach programów unijnych i krajowych. Odpowiednia struktura i treść planów będą decydowały o zakwalifikowaniu się do dofinansowania.

W długiej perspektywie plany adaptacyjne mają poprawić jakość życia w miastach, zadbać o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia mieszkańców i ograniczyć potencjalne szkody, jakie kapryśny klimat może wyrządzić dobrom kultury. Mówi się również o rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Jednocześnie, jako dokumenty angażujące wiele zainteresowanych stron, MPA będą rozwijać świadomość ekologiczną społeczeństwa i tym samym zachęcać obywateli do współuczestniczenia w działaniach adaptacyjnych.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover