Trzy kroki do… wigilijnego dania, czyli jak uzyskać pozwolenie na „stawy karpiowe”

stawy karpiowe

W klimacie przedświątecznym publikujemy kilka zdań dotyczących wykonania stawu karpiowego. Wiadomo, że każde przedsięwzięcie zaczyna się od papierologii. W związku z tym, poza pasją i gotowością do wykonania ogromnej pracy związanej z wyhodowaniem wigilijnego karpia, właściciel stawu musi mieć siłę, aby zmierzyć się z procedurą administracyjną związaną z wydaniem pozwoleń wodnoprawnych na taką działalność.

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Uzyskanie pozwolenia na wykonanie stawu wymaga przede wszystkim określenia, w jakim celu planujesz jego budowę. Jeżeli ma to być staw rekreacyjny, w którym karp pływa tylko dla towarzystwa, przeczytaj kompendium. Natomiast hodowlane stawy karpiowe (stawy o wodzie stojącej) to inwestycja wymagająca uzyskania kilku pozwoleń wodnoprawnych. Staw wymieniany jest wśród urządzeń wodnych, zatem jego wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do stawu musisz doprowadzić wodę, więc konieczne będzie wykonanie obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych. Musisz również odprowadzać wody wykorzystane do hodowli, czyli wykonać wylot odprowadzający wody do rzeki lub potoku.

Potrzebujesz także uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, w tym wypadku na pobór wody i na zrzut ścieków ze stawu. Kolejny problem pojawi się, jeśli prace związane z wykopaniem stawu będą odbywały się w odległości mniejszej niż 50 m od wałów przeciwpowodziowych – wtedy potrzebne będzie zwolnienie z zakazu wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych. O sposobach uzyskania wszystkich tych decyzji pisaliśmy już w naszych kompendiach. W związku z tym, nie będziemy przedstawiać krok po kroku ścieżki uzyskania kolejnych pozwoleń wodnoprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w poprzednich wydaniach.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie stawu, uwzględniając wykonanie niezbędnych urządzeń (staw, ujęcie wody, wylot odprowadzający ścieki) oraz usługi wodne (pobór wód i zrzut ścieków). Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego to 250,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich. Jeżeli w jednej decyzji wydano kilka pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń.

Przykład: 1 x wykonanie stawu + 1 x wykonanie ujęcia +1 x wykonanie wylotu + 2x usługa wodna (pobór+zrzut) = 5 x 250 zł, czyli łączna opłata 1250 zł

Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącz operat wodnoprawny, sporządzony pisemnie, w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznym nośniku danych jako dokument tekstowy. Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne.

Pamiętaj!
Operat musi zawierać wszystkie informacje wskazane w art. 409 ust. 1 i ust. 2. Jeżeli któryś punkt nie dotyczy wykonania stawu, w operacie powinna pojawić się informacja „nie dotyczy”. Pominięcie go lub wykreślenie skutkuje wezwaniem do uzupełnienia.

Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie niezawierającego określeń specjalistycznych opisu przedsięwzięcia.

Krok III. ROBOTY I EKSPLOATACJA

Możesz przystąpić do realizacji robót budowlanych z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 268 ustawy Prawo wodne za pobór wód oraz za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych naliczona zostanie przez Wody Polskie opłata. Po uprawomocnieniu się decyzji wodnoprawnej właściwy Zarząd Zlewni Wód Polskich przekaże ci informację o wyliczonej kwocie.

Wysokość opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej zależy od powierzchni zalewanej, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Stawki opłat za pobór wód powierzchniowych są zróżnicowane i zależą od powierzchni stawu:

  • 1,00 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha;
  •  1,25 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 100 do 500 ha;
  • 1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej 500 ha.

Wysokość opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej zależy od wielkości produkcji ryb lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w tych stawach. Opłatę tę ponosi się w postaci zryczałtowanej za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb lub innych organizmów wodnych, jeżeli średnioroczny przyrost masy zwierząt w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów. Stawka tej opłaty wynosi 0,272 zł za każde 100 kg powyżej 1500 kg. Poniżej tej wartości nie ponosi się opłaty.

Pamiętaj!
Opłatę wnosi się bez wzywania w terminie do 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover