W poprzednim numerze Wodnych Spraw pisaliśmy o miejscach przeznaczonych do kąpieli. Mogą one funkcjonować w tej samej lokalizacji zaledwie 30 dni z rzędu. Rozwiązaniem długoterminowym, do którego mają szansę przyzwyczaić się mieszkańcy i turyści, są kąpieliska. Jakich zgód wymaga ich założenie i czy faktycznie trudniej jest wyznaczyć kąpielisko niż miejsce do kąpieli. Kilka słów o tym w bieżącym wydaniu czasopisma.

Kąpielisko jest trwałym elementem zagospodarowania obszaru przeznaczonego do kąpieli. O ile miejsce do kąpieli funkcjonuje 30 dni, a następnie należy usunąć oznakowania i wszelkie elementy obiektu, to kąpielisko może działać nieprzerwanie przez wiele lat (o ile jakość wód na to pozwala). Szczegółowo o jakości wód przeznaczonych do kąpieli pisaliśmy w artykule z 4 maja 2023 r. Kąpielisko – gdzie szukać miejsc dozwolonych do kąpieli? i w artykule z 23 czerwca 2023 r. Jakość wody w kąpieliskach Europy – sprawozdanie za 2022 r.

Kąpielisko wymaga zgłoszenia wodnoprawnego do właściwej jednostki Wód Polskich.

W zgłoszeniu muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

 • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
 • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
 • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
 • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
 • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
 • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 100,23 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Dodatkowo do zgłoszenia dołącz:

 • zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska;
 • zgodę właściciela sztucznego zbiornika wodnego, gdy kąpielisko ma powstać na takim zbiorniku.

Pamiętaj!
Kąpielisko możesz wyznaczyć, jeżeli Nadzór Wodny nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Możesz przystąpić do realizacji robót budowlanych z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pamiętaj!
Organizator kąpieliska jest zobowiązany do jego oznakowania zgodnie z wytycznymi oraz do zapewnienia urządzeń sanitarnych i umożliwiających właściwą gospodarkę odpadami.

Jakość wody w kąpielisku powinna odpowiadać określonym wymaganiom. Pisaliśmy o nich w artykule z 4 maja 2023 Kąpielisko – gdzie szukać miejsc dozwolonych do kąpieli. Inspektor sanitarny (SANEPID) jest zobowiązany do nieodpłatnego i niezwłocznego przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku oraz informacji o ewentualnym zakazie kąpieli. Musi również nieodpłatnie przekazywać organizatorowi kąpieliska pochodzące z kontroli urzędowej informacje dotyczące oceny jakości wody oraz jej klasyfikacji.

Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia każdego roku przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie obiektu wykazie kąpielisk. Do dnia 20 maja rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego. Jeżeli nie przekazałeś w tym terminie odpowiednich dokumentów, pozostaje ci utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego jako kąpielisko.

Pamiętaj!
Na koniec roku, czyli do 31 grudnia, pamiętaj o przekazaniu wniosku dotyczącego przyszłego sezonu kąpielowego.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover