Trzy kroki do… długotrwałego obniżenia poziomu wód

długotrwałego obniżenia poziomu wód

W ostatnich wydaniach omawialiśmy tematy odwodnienia wykopów budowlanych oraz odprowadzania z nich wód. Dziś podpowiemy, jakiej zgody wymaga długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, którego nie należy mylić z trwałym odwodnieniem wykopów budowlanych.

Należy przede wszystkim określić, jaką formę odwodnienia planujesz. Długotrwałego obniżenia poziomu wód nie należy mylić z trwałym odwadnianiem wykopów budowlanych czy też z wykonaniem urządzeń odwadniających obiekty budowlane, dla których wymagane jest uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego.

Uzyskanie pozwolenia na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej zazwyczaj związane jest z prowadzeniem stałego, długotrwałego odwadniania obiektu budowlanego lub górniczego. Jego wykonanie oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nie będzie możliwe bez stale prowadzonego odwadniania. Krótko mówiąc, zaprzestanie pompowania wody spowoduje zalanie obiektu.

Pamiętaj!
Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej może wymagać wcześniejszego wykonania oceny wodnoprawnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752) działania w zakresie długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej, wynikające z odwodnienia zakładu górniczego, wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej. Oceny tej nie będą wymagać działania związane z każdym innym obiektem budowlanym.

Pamiętaj!
Jeżeli Twoje przedsięwzięcie będzie zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas wykonany dla niego raport zastąpi ocenę wodnoprawną.

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni lub w przypadku inwestycji z grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – w najbliższym Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego to 286,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich. Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącz sporządzony pisemnieoperat wodnoprawny w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznym nośniku danych jako dokument tekstowy. Jeżeli inwestycja dotyczy obiektu górniczego lub innego, zaliczanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącz ocenę wodnoprawną lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne. Ważne jest także szczegółowe określenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i leja depresji. W tym zakresie niezbędna będzie ścisła współpraca z hydrogeologiem, którego wiedza i doświadczenie pomoże określić zasięg oddziaływania.

Pamiętaj!
Operat musi zawierać wszystkie informacje wskazane w art. 409 ust. 1 i ust. 2. Jeżeli któryś punkt nie dotyczy długotrwałego obniżenia, w operacie powinna pojawić się informacja „nie dotyczy”. Pominięcie go lub wykreślenie skutkuje wezwaniem do uzupełnienia.

Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie niezawierającego określeń specjalistycznych opisu przedsięwzięcia. Wniosek oraz wydane pozwolenie wodnoprawne powinny obejmować rzeczywisty okres trwania obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej. Będzie to maksymalny czas, na jaki może być wydane pozwolenie wodnoprawne lub zakładany czas eksploatacji inwestycji.

Możesz przystąpić do realizacji robót budowlanych z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej wiąże się z koniecznością odprowadzenia wód powstałych w wyniku odwodnienia. Ilość odprowadzanych wód i ich jakość będzie istotna przy zawieraniu umowy na ich zrzut do kanalizacji lub innego odbiornika. Na etapie planowania inwestycji sprawdź zatem możliwość zawarcia umowy z operatorem sieci kanalizacyjnych.

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia do cieku wystąp jednocześnie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków do odbiornika.

Pamiętaj!
Z uwagi na wskaźniki fizykochemiczne wód pochodzących z obniżenia zwierciadła wody podziemnej mogą one zostać zakwalifikowane jako ścieki.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych nie definiuje wód pochodzących z długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej. Wskazuje natomiast, że wody z odwodnienia zakładów górniczych są ściekami przemysłowymi.

Pobierz w pdf

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover